Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

30.10.12

Κομισιόν: Δεν υποστηρίζει τη συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής Προεδρίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

I
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει την συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής Προεδρίας, εμμένοντας στη δική της πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, παρά την απόρριψή της από έξι κράτη-μέλη με καθαρή συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο που πρότεινε η κυπριακή Προεδρία, αλλά δεν το υποστηρίζει, παραμένοντας προσηλωμένη στη δική της πρόταση, η οποία -όπως υποστηρίζει- επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία σε περίοδο κρίσης.
Η πρώτη συζήτηση για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα διεξαχθεί αύριο, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, στη διάρκεια της οποίας αναμένονται και οι αρχικές αντιδράσεις των κρατών-μελών για τις εισηγήσεις της Προεδρίας.
Η πρόταση της Κομισιόν, που προνοεί δαπάνες σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, απορρίφθηκε από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Αυστρία.
πηγή: ΡΙΚ

II

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία παρουσιάζει αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο


30.10.2012, 06:46 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε χθες το νέο αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό της Πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Το νέο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, υπό το φως της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Νοέμβριο, κατά την οποία οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα επιδιώξουν να επιτύχουν τελική συμφωνία επί του ΠΔΠ. Το αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο (Negotiating Box) παρουσιάζει εξοικονομήσεις σε όλα τα Κεφάλαια του ΠΔΠ ύψους τουλάχιστον πέραν των  50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο στις διαπραγματεύσεις όπου περιλαμβάνονται αριθμοί.
Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε χθες το αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό της Πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των κρατών μελών, αντανακλώντας το αποτέλεσμα της εργασίας που έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί. Η Προεδρία έχει επίσης επιδιώξει να λάβει υπόψη τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα επανέλαβε ότι  το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο έχει αναπτυχθεί στη βάση της αρχής ότι τίποτα δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα.
«Πιστεύω ότι έχουμε ανταποκριθεί στην αποστολή μας ως έντιμος διαμεσολαβητής, παρουσιάζοντας ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο θέτει καλές βάσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιθυμητή συμφωνία στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου», δήλωσε ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ως προεδρεύοντας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Μια δύσκολη πρόκληση


Στο νέο αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο προτείνονται εξοικονομήσεις σε όλα τα Κεφάλαια του ΠΔΠ, τουλάχιστον πέραν των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτη η προς τα κάτω προσαρμογή του συνολικού ύψους των δαπανών που προτάθηκε από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων εντός και εκτός του ΠΔΠ. Το σημερινό αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, αποτελεί το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων, στο οποίο εισάγονται αριθμοί. Το αναθεωρημένο έγγραφο προτείνει για όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια συγκεκριμένους αριθμούς, ή εύρος, ή υποδεικνύονται προς τα κάτω αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Προεδρίας, αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για τις αντιπροσωπείες, ώστε να εκφραστούν ως προς τις συνέπειες των μειώσεων.
«Αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση για μας να διαμορφωθούν αυτές οι προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό περισσότερο τις θέσεις όλων των κρατών μελών, προσπαθώντας να εξευρεθεί ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ των διαφόρων αποκλινουσών και, κάποιες φορές, αντιφατικών απόψεων, πάντα στοχεύοντας προς το κοινό ευρωπαϊκό καλό. Δουλέψαμε σκληρά, με ρεαλιστικό τρόπο και με συναινετική προσέγγιση», δήλωσε ο Κύπριος υφυπουργός. 
Μια έγκαιρη και ποιοτική συμφωνία στις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία επιδιώκει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα αποτελέσει το κλειδί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι αρχές αυτές αντανακλούνται στις αναθεωρήσεις του Διαπραγματευτικού Πλαισίου από την Κυπριακή Προεδρία.

«Την ίδια στιγμή, είναι σε γνώση μας οι περιορισμοί κάτω από τους οποίους εργαζόμαστε. Σε περίοδο εξαιρετικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι σημαντικό το μελλοντικό ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης που γίνονται από τα κράτη μέλη, ώστε να περιορίσουν τα ελλείμματα και το χρέος για μια πιο βιώσιμη πορεία. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα των δαπανών και ότι κάθε ευρώ που δαπανείται προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προωθεί οικονομίες κλίμακας, συνέργεια και συμπληρωματικότητα», σημείωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.
«Το ΠΔΠ μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο που θα συνδυάσει τη δημοσιονομική λιτότητα και την ανάγκη για ανάπτυξη και να προετοιμάσει το έδαφος για την εδραίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον ρυθμό ή την έκταση που το κάθε κράτος μέλος ίσως επιθυμεί να έχει», πρόσθεσε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Χάρτης Πορείας μέχρι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο


Η Κυπριακή Προεδρία έχει εργαστεί πολύ στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, καθώς το θέμα θα απασχολήσει τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων.
Η πρώτη συζήτηση για το νέο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER), την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, όπου τα κράτη μέλη αναμένονται να εκφράσουν τις αρχικές τους αντιδράσεις για τις εισηγήσεις της Προεδρίας.
Συνεπώς, στη βάση του Διαπραγματευτικού Πλαισίου και στα αποτελέσματα των σχετικών συζητήσεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας με όλα τα κράτη μέλη και την Κροατία. Ο στόχος θα είναι να επιτευχθεί συναίνεση και να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου.
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Νοεμβρίου, με στόχο την προετοιμασία της συνόδου του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 22-23 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά με το ΕΚ περιλαμβανομένου και για τις διαπραγματεύσεις στις σχετικές κοινές πολιτικές και τα νομοθετικά κείμενα, με γενικό στόχο να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη πρόοδος μέχρι το τέλος της Προεδρίας, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη υιοθέτηση των σχετικών τομεακών νομοθεσιών.III

Βέλγιο: Πολλές χώρες εκφράζουν διαφωνίες για την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ που κατέθεσε η κυπριακή προεδρία 

Η συμβιβαστική πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβλήθηκε από την κυπριακή προεδρία και η οποία προβλέπει περικοπές άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία, δέχτηκε σήμερα σφοδρά πυρά τόσο από τις πλούσιες όσο και από τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ.

Το προσχέδιο στάλθηκε αργά χθες το βράδυ στις κυβερνήσεις των "27" και σε αυτό προτείνονται βαθιές περικοπές στις δαπάνες για έργα υποδομής στις φτωχότερες από τις χώρες της ΕΕ και λιγότερο δραστικές περικοπές στις γεωργικές επιδοτήσεις. Το κείμενο αυτό θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-20.

Τόσο οι πλουσιότερες χώρες, που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τη συνεισφορά τους στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα εθνικά χρέη τους, όσο και χώρες κυρίως της ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες βασίζονται σε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξή τους, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τα προτεινόμενα μέτρα. "Σε εποχές λιτότητας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν πρέπει να διογκώνεται. Πρέπει να κάνουμε τριπλάσιες ή τετραπλάσιες περικοπές από αυτές που προτείνονται για να σταθεροποιήσουμε τις συνεισφορές των κρατών-μελών", δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Μπιργκίτα Όλσον. "Δεν θα καταστεί δυνατή κάποια συμφωνία στη βάση περικοπών μόνο 50 δισεκατομμυρίων", πρόσθεσε, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρέντρικ Ράινφελντ, χαρακτήρισε "μη ρεαλιστική" την πρόταση, τονίζοντας όμως ότι δεν προτίθεται να ασκήσει βέτο αλλά να τη συζητήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Ένας Πολωνός διπλωμάτης, από την άλλη, επέκρινε την κυπριακή προεδρία γιατί οι προτάσεις της "φαίνεται να επικεντρώνονται υπερβολικά στις περικοπές, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση μιας στρατηγικής για να επιβιώσουμε στην κρίση αντί για να αναδυθούμε ισχυρότεροι από αυτήν", όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η Λευκωσία πάντως τονίζει ότι οι προτεινόμενες περικοπές θα αποτελέσουν μόνο την αρχή, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν και άλλες μειώσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία.

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός περικόπτει τον προϋπολογισμό της περιφερειακής ανάπτυξης κατά περίπου 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιθέτως, οι δαπάνες στις αγροτικές επιδοτήσεις (οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι σήμερα είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία) θα μειωθούν μόνο κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς θα ξεπεράσουν τα 277 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια επταετία.

Περίπου τα τρία τέταρτα του σημερινού προϋπολογισμού της ΕΕ πηγαίνουν σε αγροτικές επιδοτήσεις (40%) και σε έργα υποδομής όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές (35%).

Η Σουηδία, που μαζί με τη Βρετανία, τη Δανία και την Ολλανδία, ζητά από καιρό να μειωθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού που πηγαίνει στους αγρότες, επέκρινε τις προτεινόμενες περικοπές. "Είναι απαράδεκτο να προστατεύεται από τις περικοπές η κοινή γεωργική πολιτική. Σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ πηγαίνει ακόμη σε αυτήν, έναν τομέα που απασχολεί το 5% της εργατικής δύναμης και συνεισφέρει μόνο κατά 1,5% στο ΑΕΠ της ΕΕ", σημείωσε η Όλσον.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο προκειμένου να έχει επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

Φ.Γ.
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠIV

Αύξηση δαπανών για την απασχόληση και την ανάπτυξη προτείνει η Κυπριακή Προεδρία

Οπως ανέφεραν σήμερα στις Βρυξέλλες πηγές της Κυπριακής Προεδρίας, η απόσταση που χώριζε τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν έφτανε τα 200 δισ. ευρώ για την παραπάνω επταετία. Τη μείωση αυτή ζητούσαν επτά κράτη μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία).


Η Προεδρία πρότεινε τη μείωση του ποσού της αρχικής πρότασης κατά τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ, ώστε να προσεγγίσει τις απόψεις και να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (22-23 Νοεμβρίου) ή το αργότερο μέχρι το τέλος τους έτους. Εάν παρέμενε στην αρχική πρόταση της Κομισιόν δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει συνολική απόφαση, υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές.


Επιπλέον, το σημαντικότερο στοιχείο της συμβιβαστικής πρότασης, συνέχιζαν οι πηγές της Προεδρίας, είναι ότι στην εξοικονόμηση δαπανών που προβλέπει, δεν θίγονται οι πολιτικές υπέρ της απασχόλησης και της ανάπτυξης, όπου οι συνολικοί πόροι θα είναι ψηλότεροι κατά 50% σε σχέση με το ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Προεδρία σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις χώρες που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε βαθιά ύφεση, όπως η Ελλάδα, πρότεινε όπως το ανώτατο ετήσιο ύψος των κοινοτικών κονδυλίων που θα λαμβάνουν από την Κοινότητα να είναι ψηλότερο από το 2,35% του ΑΕΠ που προβλέπεται για τα άλλα κράτη μέλη. Οπως επισημαίνεται στην πρόταση, οι χώρες που την περίοδο 2008-2010 γνώρισαν μια υποχώρηση του ΑΕΠ άνω του 1% να μπορούν να λάβουν ψηλότερες χρηματοδοτήσεις από το 2,35% που προβλέπεται για τις υπόλοιπες.

Η συμβιβαστική πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας θα εξεταστεί για πρώτη φορά στη συνεδρίαση των Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών, ενώ σε υπουργικό επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα εξεταστεί στις 20 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα υποβληθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής (22-23 Νοεμβρίου).

Από την πλευρά της η Κομισιόν, μετά τη δήλωση που εξέδωσε το πρωί με την οποία διευκρινίζει πως δεν υποστηρίζει τη συμβιβαστική πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, έκανε γνωστό διά του εκπροσώπου της Ολιβιέ Μπαγί στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αποσύρει τη δική της πρόταση θεωρώντας ότι είναι απολύτως ισορροπημένη.

«Εμείς θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την πρότασή μας κεφάλαιο-κεφάλαιο», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωβουλή είναι τα όργανα που θα κάνουν και θα ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση.

πηγή: Sigmalive


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου