Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

25.2.12

Το ξεκίνημα

στον Γούφι


Χρειάζεται να καταστρέψουμε την πολύ διαδεδομένη προκατάληψη πως η φιλοσοφία είναι κάτι το πολύ δύσκολο επειδή αυτή είναι η ιδιαίτερη διανοητική δραστηριότητα μια καθορισμένης κατηγορίας ειδικών επιστημόνων ή επαγγελματιών και συστηματικών φιλοσόφων.
Συνεπώς κατ΄αρχάς χρειάζεται να δείξουμε ότι όλοι οι άνθρωποι ειναι «φιλόσοφοι», ορίζοντας τα όρια και τα χαρακτηριστικά αυτής της «αυθόρμητης φιλοσοφίας», που ιδιάζει σε «όλο τον κόσμο», δηλαδή της φιλοσοφίας που περιέχεται:

1) Στην ίδια τη γλώσσα, που είναι ένα σύνολο καθορισμένων ιδεών και εννοιών και όχι απλά και μόνο ένα σύνολο λέξεων γραμματολογικά κενών από περιεχόμενο
2) Στον κοινό νου και στην ευθυκρισία
3) Στη θρησκεία του λαού και ακόμη σε ολόκληρο το σύστημα πίστεων, δεισιδαιμονιών, γνωμών, τρόπων αντίληψης των πραγμάτων και τρόπων δράσης που συναντάμε σε εκείνο που γενικά ονομάζεται «φολκλόρ»

Έχοντας δείξει ότι όλοι είναι φιλόσοφοι, με τον τρόπο τους έστω, αφού ακόμη και στην πιο μικρή εκδήλωση οποιασδήποτε διανοητικής δραστηριότητας, στη «γλώσσα», περιέχεται μια καθορισμένη κοσμοαντίληψη, περνάμε στο δεύτερο σημείο, στο σημείο της κριτικής και της συνειδητότητας, δηλαδή στο ζήτημα:

- Είναι προτιμότερο να «σκεφτόμαστε» χωρίς κριτική συνείδηση, διαλυμένα και περιστασιακά, δηλαδή να «μετέχουμε» σε μια κοσμοαντίληψη «επιβεβλημένη» μηχανικά από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή από κάποια από τις τόσες κοινωνικές ομάδες όπου κάθε άνθρωπος αυτόματα εντάσσεται αμέσως με την είσοδό του στον συνειδητό κόσμο (και που μπορεί να είναι το χωριό του ή η επαρχία του, μπορεί να προέρχεται από την ενορία του ή τη «διανοητική δραστηριότητα» του εφημέριου ή του πατριαρχικού γέρου που η «σοφία» τους υπαγορεύει νομο, από τη γυναικούλα που κληρονόμησε την πολυμάθεια των μαγισσών ή από τον διανοουμενίσκο που πνίγηκε στη βλακεία του και την αδυναμία του να δράσει)
ή
- Είναι προτιμότερο να επεξεργαζόμαστε τη δική μας κοσμοαντίληψη συνειδητά και κριτικά και ύστερα, σε σύνδεση με αυτή τη συνεχή κίνηση του μυαλού μας, να επιλέγουμε τη δική μας σφαίρα δραστηριότητας, να μετέχουμε ενεργητικά στη δημιουργία της ανθρώπινης ιστορίας, να καθοδηγούμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και να μην δεχόμαστε από τα έξω, παθητικά και χωρίς αντίσταση, τον καθορισμό της προσωπικότητας μας;

Σημειωση 1


Χάρη στην κοσμοαντίληψη μας ανήκουμε πάντα σε ένα καθορισμένο σύνολο, και ακριβώς σε εκείνο όπου όλα τα κοινωνικά στοιχεία συμμερίζονται ένα όμοιο τρόπο σκέψης και δράσης με εμάς. Είμαστε κονφορμιστές κάποιου κονφορμισμού, είμαστε πάντα άνθρωποι – μάζα ή άνθρωποι – συλλογικοί. Το ζήτημα είναι αυτό: ποιου ιστορικού τύπου είναι ο κονφορμισμός, ο άνθρωπος – μάζα σε ποιο κονφορμισμό μετέχει; Όταν η κοσμοαντίληψη δεν είναι κριτική και συνεκτική, αλλά περιστασιακή και διαλυμένη, ανήκουμε ταυτόχρονα σε πολλαπλούς ανθρώπους – μάζα, η προσωπικότητα μας διαμορφώνεται ιδιόμορφα: βρίσκονται σε αυτή στοιχεία από τον άνθρωπο των σπηλαίων και αρχές της πιο σύγχρονης και προχωρημένης επιστήμης, στενά τοπικιστικές προκαταλήψεις όλων των περασμένων ιστορικών φάσεων και η διαίσθηση μιας μελλοντικής φιλοσοφίας που θα ταιριάζει στο ανθρώπινο γένος ενοποιημένο σε παγκόσμια κλίμακα.

Να υποβάλουμε σε κριτική την κοσμοαντίληψη μας σημαίνει λοιπόν να την καθιστούμε ενιαία και συνεκτική και να την προάγουμε μέχρι το σημείο που έχει φτάσει η πιο προχωρημένη παγκόσμια σκέψη. Σημαίνει ακόμη να υποβάλλουμε σε κριτική και ολόκληρη τη μέχρι σήμερα φιλοσοφία, εφόσον αυτή έχει αφήσει παγιωμένες δομές στη λαϊκή φιλοσοφία. Η κριτική επεξεργασία αρχίζει με τη συνείδηση αυτού που πραγματικά είμαστε, δηλαδή ένα "γνώθι σαυτόν», ως προϊόν της μέχρι τώρα ιστορικής εξέλιξης που έχει αφήσει σε εσένα τον ίδιο άπειρα ίχνη αποδεκτά χωρίς απογραφή. Χρειάζεται να κάνουμε αρχικά μια τέτοια απογραφή.

[...]

Σημειωση 4


Να δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα δεν σημαίνει μονάχα να πραγματοποιούμε ατομικές «πρωτότυπες» ανακαλύψεις, σημαίνει ακόμα, ακριβώς να διαδίδουμε κριτικά ήδη ανακαλυμένες αλήθειες, «να τις κοινωνικοποιούμε», όπως θα λέγαμε, και συνεπώς να τις καθιστούμε βάση για πράξεις ζωτικές, στοιχείο συντονισμού και στοιχείο διανοητικής και ηθικής τάξης. Το να οδηγείται μια μάζα ανθρώπων να σκέφτεται με συνοχή και ενιαίο τρόπο τη συγκεκριμένη πραγματικότητα είναι «φιλοσοφικό» γεγονός, πολύ πιο σπουδαίο και «πρωτότυπο», τέτοιο που δεν είναι η ανακάλυψη μιας νέας αλήθειας από μια φιλοσοφική «μεγαλοφυϊα», αλήθεια που παραμένει ιδιοκτησία μικρών ομάδων διανοουμένων.

Συνάφεια ανάμεσα στον κοινό νου, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία


Η φιλοσοφία είναι μια διανοητική τάξη, κάτι που δεν μπορεί να είναι ούτε η θρησκεία ούτε ο κοινός νους. Να δούμε ότι, στην πραγματικότητα, ούτε θρησκεία και κοινός νους ταυτίζονται, αλλά η θρησκεία είναι ένα στοιχείο του διαλυμένου κοινού νου. Τέλος, «κοινός νους» είναι όνομα συλλογικό, όπως και «θρησκεία»: δεν υπάρχει ένας μοναδικός κοινός νους, γιατί και αυτός είναι ιστορικό προϊόν και γίγνεσθαι. Η φιλοσοφία είναι η κριτική και το ξεπέρασμα της θρησκείας και του κοινού νου και με αυτή την έννοια ταυτίζεται με την ¨ευθυκρισία» που αντιτάσσεται στον κοινό νου.

Σχέσεις ανάμεσα σε επιστήμη - θρησκεία – κοινό νου


Η θρησκεία και ο κοινός νους δεν μπορούν να θεμελιώσουν μια διανοητική τάξη επειδή δεν μπορούν να πετύχουν ενότητα και συνοχή ούτε στην ατομική συνειδηση, για να μη μιλήσουμε για τη συλλογική συνείδηση: δεν μπορούν «ελεύθερα» να αναχθούν σε ενότητα και συνοχή, γιατί «αυθαίρετα» αυτό θα μπορούσε να γίνει, όπως πράγματι συνέβη στο παρελθόν μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Το πρόβλημα της θρησκείας νοούμενο όχι ως ομολογία πίστεως, αλλά με τη λαϊκή έννοια, ως ενότητα πίστης ανάμεσα σε μια κοσμοαντίληψη και έναν κανόνα ανάλογης συμπεριφοράς: αλλά γιατί να ονομάζουμε αυτή την ενότητα πίστης «θρησκεία» και να μην την ονομάζουμε «ιδεολογία» ή κυριολεκτικά «πολιτική»;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει φιλοσοφία έτσι γενικά: υπάρχουν διάφορες φιλοσοφίες ή κοσμοαντιλήψεις και επιλέγουμε πάντα μια από αυτές. Πως γίνεται αυτή η επιλογή; Αυτή είναι ένα γεγονός απλά διανοητικό ή πιο πολύπλοκο; Και δεν συμβαίνει συχνά να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο διανοητικό γεγονός και τον κανόνα συμπεριφοράς; Ποια θα ήταν τότε η πραγματική κοσμοαντίληψη: εκείνη που βεβαιώνεται λογικά ως διανοητικό γεγονός ή εκείνη που προκύπτει από την πραγματική δραστηριότητα καθενός, που υπολανθάνει στη δράση του; Και αφού η δράση είναι πάντα πολιτική δράση, δεν μπορούμε να πούμε ότι η πραγματική φιλοσοφία του καθενός περιέχεται ολόκληρη στην πολιτική του;

Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση, δηλαδή η συνύπαρξη δύο κοσμοαντιλήψεων, που η μια βεβαιώνεται στα λόγια και η άλλη εκφράζεται με έργα, δεν οφείλεται πάντα σε πλάνη.
Η πλάνη μπορεί να είναι ικανοποιητική εξήγηση για μερικά μεμονωμένα άτομα, ή ακόμη για κάπως ομοιογενείς ομάδες, δεν είναι όμως ικανοποιητική όταν η αντίθεση διαπιστώνεται στη ζωή πλατιών μαζών: τότε αυτό δεν μπορεί να είναι παρά η έκφραση βαθύτερων αντιθέσεων ιστορικοκοινωνικής τάξης.

Σημαίνει ότι μια κοινωνική ομάδα, που έχει μια δική της κοσμοαντίληψη, εμβρυακή έστω, - που εκδηλώνεται στη πράξη, και επομένως κάθε τόσο περιστασιακά, δηλαδή όταν αυτή η ομάδα κινείται ως οργανικό σύνολο – έχει πάρει για λόγους υποταγής και διανοητικής εξάρτησης, μια αντίληψη όχι δική της αλλά δανεική από μια άλλη ομάδα και αυτήν βεβαιώνει στα λόγια, και αυτήν επίσης πιστεύει ότι ακολουθεί, γιατί την ακολουθεί σε «καιρούς ομαλούς», δηλαδή όταν η συμπεριφορά δεν είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη, αλλά ακριβώς εξαρτημένη και υποταγμένη.

Να λοιπόν που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φιλοσοφία από την πολιτική, και μάλιστα μπορούμε να δείξουμε ότι η επιλογή και η κριτική μιας κοσμοαντίληψης είναι και αυτή μια πολιτική πράξη.

[...]

Αντόνιο Γκράμσι
Τετράδια της φυλακής
«Ιστορικός Υλισμός»
Εκδ. Οδυσσέας

4 σχόλια:

 1. Καταλαβαίνεις φυσικά ότι πρέπει να μου δώσεις τζιαι κανέναν παράδειγμαν mon cherie. Ως τύπος που εν εμβαθύνει (ήνταλως έφκαλα τζείνον το πολυτεχνείον εν αξιοσημείωτον) καταλάβω παραπάνω έτσι.
  Θα σου διατυπώσω την εξής εντυπωσιακήν κατ' εμέναν ακολουθίαν:

  1) Ο άθρωπος (homo sapiens) υπάρχει κάποιες εκατοντάδες σιηλιάες (έως εκατομμύρια) χρόνια.
  2) Δείγματα πολιτισμού ανέπτυξεν πριν κάποιες δεκάδες σιηλιάες
  3) Ιστορική καταγραφή υπάρχει για κάποιες σιηλιάες χρόνια
  4) Τα πιο πρόσφατα τζιαι σε διαμάχην επικράτησης πολιτικο-οικονομικά συστήματα υυπάχουν κάποιες εκατοντάδες χρόνια.
  5) Ο Μιχάλης Ταπακούδης (Woofis) υπάρχει για κάποιες δεκάδες χρόνια τζιαι αν παν ούλλα καλά έσιει μπροστά του ακόμα λλίες δεκάδες.
  6) Η "επανάσταση" του στα "στερεότυπα" της "κοινωνικής ομάδας" στην οποίαν "έτυχεν" να αναπτυχτεί χρονολογείται κάποια χρόνια. Ως έναν σημείον θεωρείται επιτυχής. Τζιαι με σχετικά μικρές αβαρίες (του τύπου "μα γιε μου εν τζιαι είσαι πράγματι άθεος", ή "μόνον οι χαζοί εν κομμουνιστές").

  Που τζιαμέ τζιαι τζει φίλη μου, η αμφισβήτηση του Μαϊκ πάει τζιαι ανάποδα. Αποφάσισα ότι εν έσιει θεόν, ότι ο καπιταλισμός εν απάνθρωπος, ότι ο εθνικισμός εν αδιέξοδος, αλλά τζιαι οι "άλλες προτάσεις" ως τωρά μόλις "ανήλθαν στην εξούσίαν" (κατέχοντας μάλιστα τζιαι καταστρεπτικήν ισχύν τουλάχιστον ίσην με τον "αντίπαλον") έχουν τα κάμει (τζιαι εξακολουθούν να τα κάμνουν) σιόνιν τζιαι καστρίν. Τοπικώς τζιαι πλανητικώς.
  Άρα, καλή η φιλοσοφία, καλή τζιαι η πράξη. What do you want from me?
  Κατά τα άλλα, "λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν", άρα θέλω δουλειάν τζιαι ως φιλόσοφος. Αναμένω τα φώτα σου. Αν τζιαι που το κομπιούτερ you can only do so much...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. κοίτα, αν δεν είσαι κάποιος που εμβαθύνει :) τοτε θα είναι αδιάφορο αν ο γκουρού σου είναι ο Φρόυντ ή αν είναι ο Σωκράτης.

  αν ψάχνεις "θεωρητική" νομιμοποίηση για να μεν σκέφτεσαι αλλά για να αναπτύξεις μιαν "ηθική" για να περνάς τον καθημερινό σου βίο χωρίς ανία, δηλαδη να απασχολεις τον εγκέφαλο σου με διάφορα πορικά, ασχετα μεταξύ τους και κυρίως μέσω του γκουκγλ ως πληροφοριοδότη, τότε, όπως λέει και ο Γκράμσι στο συντομο απόσπασμα που ανέβασα, ανήκεις στους ανθρώπους - μαζα ποικίλης ύλης.

  το παραδοξο είναι να το κάμνουμε τουτο, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε την γνώση ως "ποικίλη ύλη" ενός περιοδικού, στο όνομα της μη υποταγής μας σε στερεότυπα ή σε δογματισμούς. Νομίζω πως η γνώση αξίζει κάτι καλύτερο. Αξίζει και μια αφοσίωση γιατί χωρίς αφοσίωση και συγκεκριμένο φοκους ούτε σκαρπάρης καλός δεν γίνεται το πλάσμα.

  τι θέλω που σενα; τίποτε. κάμνουμεν μια κουβέντα. λέω μόνο πως η φιλομάθεια για να αποδώσει χρειαζεται και μια μέθοδο.

  θεωρώ προβληματικό να θέλουμε να απολαυσουμε τους καρπούς μιας γνωσης εδώ και τώρα. υπαρχει μια αδηφαγία να γίνει η γνωση κατι αλλο από αυτό που είναι. δεν ξέρω αν με εννοείς...:)

  θεωρω σημαντικό το φοκους στις γνωστικές διαδικασίες. δλδ θέλεις Φρούντ; τοτε πρεπει να δεις τον Φρόυντ σαν ένα λουλουδι για παράδειγμα που θα ανοίξει τζαι θα σου φανερώσει τα εσωτερικά πεταλλα αφού αναπτυχθεί.

  η κατακερματισμένη πληροφόρηση δεν θα σου δωσει το ζουμί σε τιποτε.

  επαρέθεσα ενα απόσπασμα ενός από τα σπουδαιότερα για μένα πνεύματα του περασμένου αιώνα.

  γνωση είναι να πιασεις ενα βιβλίο τζαι να του αφιερωθείς. εγώ έτσι λειτουργώ.

  φιλικά αυτά. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "χωρίς αφοσίωση και συγκεκριμένο φοκους ούτε σκαρπάρης καλός δεν γίνεται το πλάσμα."

  Ξεχάννεις κάτι αρκετά δυσκολοθεώρητον το ταλέντο. Εχω ακούσει για αθρώπους που λιώννουν πας στην κιθάραν αλλά έρκεται ένας κότσιρος τζιαι παίζει δέκα φορές καλλίττερα τους με θκιό μαθήματα της μισής ώρας.

  Το google έννεν πανάκεια αλλά εν ευλογία για διαδικτυακόν διάλογον. Μάλιστα εν τζιαι αρκετά έγκυρον διότι έσιεις μπροστά σου λόγον τζιαι αντίλογον. Αλλά τζιαι εγώ πάντα έχω ένα βιβλίον ανά χείρας, ypu can't beat that! Απλά κάποτε θα ήθελα να ήμουν ο Ντέϊτα που το Σταρ Τρεκ, να θκιαβάσψ ούλλους τους τόμους της ανθρώπινης γνώσης σε λλίες ώρες τζιαι μετά να αράξω να τους επεξεργαστώ at leisure με τον ποσιτρονικόν μου εγκέφαλον (ηλεκτρονικός ανασταναγμός...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ε κοιτα καλά να τους κάμει ο μιτσής τζείνους που λοιώνουν πας την κιθάρα, διότι τζαι τουτον εν δείγμα της εποχής - καθε γειτονια και ωδείο καθε γειτονιά και σχολή μπαλέττου - δηλαδή εν να εχουμεν μια κοινωνία κιθαριστών; τζαι τες δουλειες ποιός θα τες καμνει; :)

  παιζει ρολο το γινάτι. ο καθένας ξέρει για ποιο πραμα έσιε ψώνιο - με την καλή εννοια - τζαι πρεπει να ειμαστε τζαι λλιον πεισματαρηδες για τζείνα που αγαπούμε.

  εν είμαι φαν της κοινωνικής δικτύωσης. εθκιαβαζα τα τελευταια ποστ του Κριτικ που ελαλεν για το προβλημα της εσωστρεφειας, τζαι εδιερωτούμουν γιατί το ονομάζει προβλημα.
  εμένα φαινεται μου πολλά υγιής η "αντικοινωνικότητα" τζαι να θέλεις για 5 ωρες να μεν σου μιλήσει κανένας. :)

  τζαι τουτον εν μερος του φοκους. να μπορείς να εστιασεις στον εαυτό σου τροφοδοτοντας τον με ουσία όμως τζαι όι να χασκεις μπροστά στην οθόνη.

  η φαση που μου λεεις με το Σταρ Τρεκ εν αγορίστικη εμμονή :) το να κατακτήσετε τον κόσμο σε 10 δευτερόλεπτα.

  τον κόσμο απολαμβανουμεν τον! λλιον πιο χαλαρά με το θέμα της κατάκτησης! :)

  το ιντερνετ εν σπουδαίο ναι συμφωνώ, αλλά σε συναρτηση με την απεξάρτηση που το κοινωνικό σύνολο. έτσι τζαι αλλιώς μια σημαντική διάσταση της γνωσης εν τζαι τουτη. η δύναμη της απεξάρτησης. οι ανθρωποι που θελουν να επιβαιβεωνουνται συνέχεια σε κοινωνικά δρώμενα τζαι που θεοποιούν την κοινωνικότητα και τες στιγμές της, κατα τη δική μου γνωμη εννεν ιδιαιτερα ελευθερα ατομα.

  τεσπα, εν τζαι η κοινωνικότητα μερος μιας τελετουργίας. καποιοι πασιν στες εκκλησιές να μαγευτούν καποιοι πασιν στα μπλογκς καποιοι πασιν σε ιβεντς.

  το να θκιαβασεις ενα βιβλίο όμως εννε τελετουργία. μπορει να εν τζαι θέμα γουστου βεβαια.

  αν προτιμάς να επικοινωνείς τετ-α-τετ με τον πνευμα ενός άλλου ανθρωπου μεσα που τα γραφτά του.

  παντως, η ζωή εσιει πολλές πηγές σταθερότητας τζαι ισορροπίας. νομίζω η γνωση εν μια που τες σημαντικές τουτες πηγές. τζαι θεωρώ πως πρεπει να προστατευεται που την παραπληροφόρηση τζαι την ελαφρότητα που τις προσδίδουν τα διάφορα μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή