Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

14.12.11

Το Πρώτο Σοβιετικό Σύνταγμα


ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΒΙΕΤ) ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΆρθρο 1ο- Η Ρωσία ανακηρύσσεται Δημοκρατία των Συμβουλίων (Σοβιέτ) των επιτρόπων των εργατών, των στρατιωτών και χωρικών. Κάθε εξουσία, κεντρική και τοπική ανήκει στα συμβούλια αυτά.
Άρθρο 2ο – Η Ρωσική Δημοκρατία των Συμβουλίων ιδρύεται σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης ενώσεως των ελευθέρων εθνών και αποτελεί Ομοσπονδία των εθνικών σοβιετικών δημοκρατιών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΆρθρο 3ο – Για τον ουσιαστικό σκοπό της εξάλειψης κάθε εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της οριστικής κατάργησης, της διαίρεσης της κοινωνίας σε τάξεις, της ανηλεούς συντριβής όλων των εκμεταλλευτών, της πραγμάτωσης της σοσιαλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας και του θριάμβου του σοσιαλισμού σε όλες της χώρες, το πέμπτο πανρωσσικό Συνέδριο των Σοβιέτ ψηφίζει:
 1. Για να πραγματοποιηθεί η εθνικοποίηση της γης, καταργείται η ατομική ιδιοκτησία του εδάφους. Κάθε γη κηρύσσεται εθνική ιδιοκτησία και παραδίδεται στη βάση της ίσης κατανομής και χωρίς κανενός είδους εξαγοράς στην επικαρπία των καλλιεργητών.
 2. Τα δάση, το υπέδαφος και τα ύδατα -όσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εθνική οικονομία-, τα ζώα, τα εργαλεία, καθώς και κάθε κτήσεις και πρότυπες αγροτικές επιχειρήσεις μεγάλης καλλιέργειας κηρύσσονται εθνική ιδιοκτησία.
 3. Ως πρώτο βήμα για την πλήρη εθνικοποίηση των εργοστασίων, των εργαστηρίων, των μεταλλείων, των σιδηροδρόμων και των άλλων μέσων παραγωγής και συγκοινωνίας, το συνέδριο επικυρώνει τον σοβιετικό νόμο περί του εργατικού ελέγχου και περί του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Οικονομίας, με σκοπό να εξασφαλίσει την εξουσία των εργατών από τους εκμεταλλευτές.
 4. Το πέμπτο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ θεωρεί ως πρώτο πλήγμα κατά του διεθνούς κεφαλαίου, τον νόμο περί ακυρώσεως των υπό της Κυβέρνησης του Τσάρου, των γαιοκτημόνων και των αστών συναφθέντων δανείων και εκφράζει ην πεποίθηση ότι η Εξουσία των Σοβιέτ θα εξακολουθήσει βαδίζοντας σε αυτό τον δρόμο μέχρι την πλήρη νίκη της διεθνούς εξεγέρσεως των εργατών κατά του ζυγού του κεφαλαίου.
 5. Το συνέδριο επικυρώνει τη μεταβίβαση όλων των τραπεζών στο Κράτος των εργατών και των χωρικών, ως μια από τις προϋποθέσεις της χειραφέτησης των εργαζομένων μαζών από το ζυγό του κεφαλαίου.
 6. Για να εξαλειφθούν τα παράσιτα στοιχεία της κοινωνίας και να οργανωθεί η οικονομική ζωή της χώρας διατάσσεται η καθολική υποχρεωτική εργασία.
 7. Για να εξασφαλιστεί πλήρως η εξουσία των εργαζομένων μαζών και να εξουδετερωθεί κάθε πιθανότητα παλινόρθωσης της εξουσίας των εκμεταλλευτών, το Συνέδριο διατάσσει τον εξοπλισμό των εργατών, τον σχηματισμό σοσιαλιστικού στρατού από εργάτες και αγρότες και τον πλήρη αφοπλισμό των αστικών τάξεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΆρθρο 4ο – Το πέμπτο Συνέδριο των Σοβιέτ, εκφράζοντας την ακλόνητη απόφαση, να αποσπάσει την ανθρωπότητα από τα νύχια της κεφαλαιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού, εξαιτίας των οποίων πλημμύρησε από αίμα κατά τον παρόντα πόλεμο- τον εγκληματικότερο όλων- η “γη” επιδοκιμάζει πλήρως την ασκηθείσα από τη Σοβιετική Εξουσία πολιτική, αυτή που αφορά τη διάρρηξη των μυστικών συνθηκών, τη συναδέλφωση στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα προς τους εργάτες και τους αγρότες των εμπόλεμων στρατών και με κάθε θυσία και επαναστατικά μέσα την επίτευξη της δημοκρατικής ειρήνης των εργατών, χωρίς προσαρτήσεις ή αποζημιώσεις και στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών.
Άρθρο 5ο- Για αυτό το σκοπό το Συνέδριο αποκρούει πλήρως και επιμόνως τη βάρβαρη πολιτική του αστικού πολιτισμού, η οποία ανέγειρε την ευτυχία των εκμεταλλευτών εκλεκτών των εθνών από την υποδούλωση εκατοντάδων εκατομμυρίων εργατών στην Ασία, στις αποικίες εν γένει και στις μικρές χώρες.
Άρθρο 6ο – Το πέμπτο Συνέδριο χαιρετίζει τη πολιτική του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Φιλανδίας, άρχισε να αποσύρει τα ρώσικα στρατεύματα από την Περσία και έδωσε στην Αρμενία την πλήρη αυτεξουσιότητα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΆρθρο 7ο – Το πέμπτο Πανρωσικό Συνέδριο των Επιτρόπων των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών, θεωρεί ότι επί του παρόντος, κατά τη στιγμή της κρίσιμης πάλης του προλεταριάτου κατά των εκμεταλλευτών του, δεν γίνεται να υπάρχει για τους τελευταίους θέση σε κανένα όργανο της εξουσίας. Η εξουσία πρέπει να ανήκει στο σύνολο της και αποκλειστικώς στις εργαζόμενες μάζες και στους έγκυρους αυτής αντιπροσώπους, δηλαδή τα Συμβούλια των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών.
Άρθρο 8ο – Το πέμπτο Συνέδριο, αποβλέποντας ταυτόχρονα στην ελεύθερη & εκούσια και συνεπώς πλήρη και στέρεα ένωση των εργαζομένων μαζών όλων των εθνικοτήτων της Ρωσίας, αρκείται να θέσει τις ουσιώδεις αρχές της Ομοσπονδίας των Σοβιετικών Δημοκρατιών της Ρωσίας και αφήνει στους εργάτες και του αγρότες κάθε εθνότητας, το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα για τα εθνικά των σοβιετικών Συνεδρίων, αν και σε ποια βάση θέλουν να συμμετάσχουν στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και στη λοιπή ομοσπονδιακή οργάνωση.


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΆρθρο 9ο – Ο κύριος σκοπός του Συντάγματος της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ ψηφισθέντος για την παρούσα μεταβατική περίοδο, αποβλέπει στην εγκατάσταση υπό τη μορφή μιας ισχυρής σοβιετικής εξουσίας, της δικτατορίας των προλεταρίων των πόλεων και των αγρών με τους φτωχότερους αγρότες, ώστε να συντριβεί εντελώς η αστική τάξη, να εξαλειφθεί η εκμετάλλευση ανθρώπων από άνθρωπο και να εγκαθιδρυθεί ο Σοσιαλισμός, υπό το κράτος του οποίου δεν θα υπάρχει ούτε διάκριση τάξεων, ούτε κρατική εξουσία.
Άρθρο 10ο - Η Ρώσικη Δημοκρατία είναι μια σοσιαλιστική κοινότητα όλων των εργατών της Ρωσίας. Κάθε εξουσία εντός των ορίων της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ ανήκει σε ολόκληρο τον εργατικό πληθυσμό της χώρας, οργανωμένο στα Σοβιέτ των πόλεων και της υπαίθρου της χώρας.
Άρθρο 11ο – Τα Σοβιέτ των περιφερειών, έχοντας έθιμα και ιδιαίτερη εθνική σύνθεση, έχουν τη δυνατότητα ενωμένα να σχηματίσουν ιδιαίτερες Περιφερειακές Ενώσεις, οι οποίες –όπως και κάθε άλλη Περιφερειακή Ένωση που έχει τη δυνατότητα να σχηματισθεί- έχουν επικεφαλής τα Περιφερειακά Συνέδρια των Σοβιέτ και τα εκτελεστικά τους όργανα.
Αυτές οι αυτόνομες Ενώσεις αποτελούν τμήματα της ομοσπονδιακής βάσης της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ.
Άρθρο 12ο – Η υπέρτατη εξουσία στη Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ. ανήκει στο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ και κατά των μεταξύ δυο Συνεδρίων διαστήματα στη Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 13ο - Για να εξασφαλιστεί στους εργάτες η πραγματική ελευθερία της συνείδησης, η Εκκλησία χωρίζεται από το Κράτος και η εκπαίδευση από την Εκκλησία, αναγνωρίζεται δε σε όλους τους πολίτες η ελευθερία της θρησκευτικής και της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας.
Άρθρο 14ο - Για να εξασφαλιστεί στους εργάτες η πραγματική ελευθερία της γνώμης, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ. θέτει τέλος την εξάρτηση του τύπου από το κεφάλαιο, αποδίδει στην εργατική τάξη και τους γεωργούς όλα τα υλικά και τεχνικά μέσα –τα απαιτούμενα- για τη δημοσίευση εφημερίδων, φυλλαδίων, βιβλίων και άλλων εντύπων, εξασφαλίζει δε και την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα.
Άρθρο 15ο - Για να εξασφαλιστεί στους εργάτες η πραγματική ελευθερία της συνάθροισης, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ, αναγνωρίζοντας στους πολίτες της Σοβιετικής Δημοκρατίας το δικαίωμα να συγκροτούν συναθροίσεις, διαδηλώσεις κλπ, δίνει στη διάθεση της εργατικής και της αγροτικής τάξης όλα -τα κατάλληλα για λαϊκές συναθροίσεις- κτίρια με την επίπλωση, τον φωτισμό και τη θέρμανση αυτών.
Άρθρο 16ο - Για να εξασφαλιστεί στους εργάτες η πραγματική ελευθερία του συνεταιρίζεστε η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ η οποία σύντριψε την πολιτική και οικονομική δύναμη των αστικών τάξεων και απομάκρυνε για αυτό όλα τα εμπόδια, όσα εμπόδιζαν μέχρι αυτή τη στιγμή στην αστική κοινωνία τους εργάτες και τους αγρότες από την ελευθερία της οργάνωσης και της δράσης, παρέχει στους εργάτες και στους φτωχούς αγρότες όλη την υλική και άλλη συνδρομή για να υποβοηθήσει αυτούς να ενωθούν και να οργανωθούν.
Άρθρο 17ο - Για να εξασφαλιστεί στους εργάτες η πραγματική ευχέρεια της εκπαίδευσης, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ θα προσπαθήσει να προσφέρει δωρεάν -πλήρη και γενική- εκπαίδευση στους εργάτες και στους φτωχούς αγρότες.
Άρθρο 18ο – Η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ εγκαθιστά την υποχρέωση της εργασίας για όλους τους πολίτες ης Δημοκρατίας και διακηρύσσει την αρχή: Ο μη εργαζόμενος δεν θα έχει παροχές
Άρθρο 19ο – Για να προστατευθούν με κάθε μέσο οι κατακτήσεις της μεγάλης εργατικής και αγροτικής Επανάστασης, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ αποφασίζει ότι κάθε πολίτης της Δημοκρατίας υποχρεούται να υπερασπίζεται τη σοσιαλιστική πατρίδα, και εγκαθιστά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Η τιμή της, με τα όπλα υπεράσπισης της Δημοκρατίας, απονέμεται μόνο στους εργάτες. Τα μη εργατικά στοιχεία του πληθυσμού υποβάλλονται σε άλλες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 20ο – Απορρέουσα από την ιδέα της αλληλεγγύης των εργατών όλων των εθνών, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ, χορηγεί όλα τα πολιτικά δικαιώματα των Ρώσων πολιτών και στους αλλοδαπούς που εργάζονται στο έδαφος της Ρωσικής Δημοκρατίας και ανήκουν στην τάξη των εργατών ή των αγροτών που δεν ζουν από ξένη εργασία. Παρέχει επίσης στα κατά τόπους Σοβιέτ, την εξουσία να παραχωρούν στους αλλοδαπούς χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα του Ρώσου Πολίτη.
Άρθρο 21ο – Η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ χορηγεί δικαίωμα ασύλου σε κάθε αλλοδαπό, διωκόμενο για πολιτικά ή θρησκευτικά αδικήματα.
Άρθρο 22ο – Η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ αναγνωρίζοντας ισότητα δικαίων στους πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας, διακηρύττει ότι αντιτίθεται στους θεμελιώδεις νόμους της Δημοκρατίας, η απονομή ή η ανοχή προνομίων ή πλεονεκτημάτων σε οποιονδήποτε, στηριζόμενων στις ανωτέρω βάσεις, καθώς και κάθε καταπίεση των εθνικών μειοψηφιών ή περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών.
Άρθρο 23ο – Εμπνεόμενη από τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, στο σύνολο της, η Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ αφαιρεί από κάθε άτομο ή κάθε μεμονωμένη ομάδα δικαιώματα, τα οποία βλάπτουν τα συμφέροντα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.Άρθρο 24ο – Το Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ είναι η ανώτατη Αρχή της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ.
Άρθρο 25ο – Το Πανρωσσικό Συνέδριο των Σοβιέτ αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Σοβιέτ των πόλεων, κατ΄ αναλογία ενός βουλευτή επί 25.000 εκλογέων, και από τους αντιπροσώπους των Κυβερνειακών Συνεδρίων των Σοβιέτ (των Κυβερνείων), κατ΄ αναλογία ενός βουλευτή επι 25.000 κατοίκων.
Εάν το Κυβερνειακό Συνέδριο δεν προηγηθεί του Πανρωσικού, οι αντιπρόσωποι για το Πανρωσικό στέλνονται απευθείας από τα Επαρχιακά Συνέδρια.
Εάν το Περιφερειακό Συνέδριο των Σοβιέτ προηγηθεί αμέσως του Πανρωσικού, οι αντιπρόσωποι για το Πανρωσικό γίνεται να αποσταλούν από το Περιφερειακό Συνέδριο.
Άρθρο 26ο – Το Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ συγκαλείται δύο φορές τουλάχιστον το έτος, υπό την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 27ο – Έκτακτο Πανρωσσικό Συνέδριο γίνεται να συγκληθεί με πρωτοβουλία της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε), ή μετά από αίτηση από έναν αριθμό των κατά τόπους Σοβιέτ, συγκροτώντας τουλάχιστον το 1/3 του όλου πληθυσμού της Δημοκρατίας.
Άρθρο 28ο – Το Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ εκλέγει την Κ.Ε.Ε. η οποία καταρτίζεται το πολύ από 200 μέλη.
Άρθρο 29ο – Η Κ.Ε.Ε είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνη απέναντι του Πανρωσικού Συνεδρίου των Σοβιέτ.
Άρθρο 30ο – Κατά τα μεταξύ των συνεδρίων χρονικά διαστήματα, η Κ.Ε.Ε, είναι η υπέρτατη Αρχή της Δημοκρατίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ Κ.Ε.ΕΆρθρο 31ο – Η Κ.Ε.Ε είναι ο ανώτατο νομοθετικό διοικητικό και ελεγκτικό όργανο στη Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
Άρθρο 32ο – Η Κ.Ε.Ε δίνει την γενική κατεύθυνση στη δράση της Κυβέρνησης των εργατών και των αγροτών και των λοιπών οργάνων της εξουσίας των Σοβιέτ. Εναρμονίζει και ενοποιεί τις νομοθετικές και διοικητικές εργασίες. Επιβλέπει την εφαρμογή του σοβιετικού Συντάγματος και των αποφάσεων των πανρωσικών Συνεδρίων και των κεντρικών οργάνων της εξουσίας των Σοβιέτ.
Άρθρο 33ο – Η Κ.Ε.Ε μελετά και εγκρίνει τα σχέδια των Διαταγμάτων και κάθε άλλη πρόταση που υποβάλλεται σε αυτή παρά του Συμβουλίου των Επιτροπών του Λαού ή παρά των διαφόρων υπηρεσιών, εκδίδει και στο όνομα της Διατάγματα και αποφάσεις.
Άρθρο 34ο – Η Κ.Ε.Ε συγκαλεί το Πανρωσσικό Συνέδριο των Σοβιέτ, στο οποίο υποβάλλει απολογισμό των εργασιών της και εκθέσεις περί της γενικής πολιτικής και των διαφόρων αυτής ζητημάτων.
Άρθρο 35ο – Η Κ.Ε.Ε διορίζει το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού και εγκαθιστά τα διάφορα αυτού Τμήματα (Υπουργεία του Λαού) για τη διευθέτησης των διαφόρων κλάδων της Διοίκησης.
Άρθρο 36ο – Τα μέλη της Κ.Ε.Ε εργάζονται στα Τμήματα (Υπουργεία του Λαού) ή εκτελούν ειδικές εντολές της Κ.Ε.Ε


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥΆρθρο 37ο – Στο Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού (Σ.Ε.Λ) ανήκει η γενική διεύθυνση των υποθέσεων της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
Άρθρο 38ο – Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής το Σ.ΕΛ εκδίδει διατάγματα, αποφάσεις, οδηγίες και γενικώς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της τακτικής και ταχείας λειτουργίας της κρατικής ζωής.
Άρθρο 39ο – Το Σ.Ε.Λ ανακοινώνει αμέσως τις αποφάσεις και τις διαταγές του στην Κ.Ε.Ε.
Άρθρο 40ο – Η Κ.Ε.Ε έχει το δικαίωμα να καταργεί ή να αναστέλλει κάθε απόφαση ή διαταγή του Σ.Ε.Λ.
Άρθρο 41ο – Κάθε απόφαση του Σ.Ε.Λ, που έχει κεφαλαιώδη σημασία από άποψη γενικής πολιτικής, υποβάλλεται προς μελέτη και έγκριση στην Κ.Ε.Ε
Μέτρα που απαιτούνται για ταχεία εκτέλεση γίνεται να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως υπό του Σ.Ε.Λ.
Άρθρο 42ο – Τα μέλη του Σ.Ε.Λ. προΐστανται των διαφόρων Υπουργείων του Λαού.
Άρθρο 43ο – Τα υπουργεία του Λαού είναι 18 στον αριθμό:
 1. των Εξωτερικών
 2. των Στρατιωτικών
 3. των Ναυτικών
 4. των Εσωτερικών
 5. της Δικαιοσύνης
 6. της Εργασίας
 7. των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 8. της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
 9. των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων
 10. των Εθνικοτήτων
 11. των Οικονομικών
 12. της Συγκοινωνίας
 13. της Γεωργίας
 14. του Εμπορίου και της Βιομηχανίας
 15. του Επισιτισμού
 16. του Ελέγχου του Κράτους
 17. το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Οικονομίας
 18. της Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 44ο – Για κάθε Επίτροπο του Λαού και υπό την προεδρία του, συνίσταται Συμβούλιο, τα μέλη του διορίζονται υπό το Σ.Ε.Λ.
Άρθρο 45ο – Οι Επίτροπο του Λαού δικαιούνται να αποφασίζουν ατομικών επί παντός ζητήματος αναγομένου στα Υπουργεία των, αναφέρουν δε περί αυτού στο οικείο Συμβούλιο του Υπουργείου. Εάν το Συμβούλιο διαφωνήσει προς μέτρο του Επιτρόπου, δύναται, χωρίς να σταματήσει την εκτέλεση του μέτρου, να φέρει το ζήτημα προ του Σ.Ε.Λ ή προ του γραφείου της Κ.Ε.Ε. Το δικαίωμα αυτό ανήκει ως έχει και στα μέλη των Συμβουλίων των Υπουργείων.
Άρθρο 46ο – Το Σ.Ε.Λ είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνο απέναντι του Πανρωσικού Συνεδρίου των Σοβιέτ και της Κ.Ε.Ε.
Άρθρο 47ο – Οι Επιτροπές και τα Συμβούλια των Υπουργείων είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι απέναντι του Σ.Ε.Λ και της Κ.Ε.Ε.
Άρθρο 48ο – Ο τίτλος του Επιτρόπου του Λαού ανήκει αποκλειστικώς στα μέλη του Σ.Ε.Λ, το οποίο διοικεί τις γενικές υποθέσεις της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ, και κανείς άλλος αντιπρόσωπος της κεντρικής εξουσίας των Σοβιέτ ή των τοπικών Αρχών δεν δικαιούται να ιδιοποιηθεί αυτόν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΆρθρο 49ο – Στην αρμοδιότητα του Πανρωσικού Συνεδρίου και της Κ.Ε.Ε υπάγεται κάθε υπόθεση γενικού για το Κράτος ενδιαφέροντος, δηλαδή:
 1. Η ψήφιση, τροποποίηση και μεταβολή του Συντάγματος της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
 2. Η γενική διεύθυνση όλης της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ.
 3. Ο καθορισμός και η μεταβολή των συνόρων και η παραχώρηση τμήματος του εδάφους της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ ή δικαιωμάτων που ανήκουν σε αυτήν.
 4. Ο καθορισμός των ορίων και της δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Ενώσεων των Σοβιέτ, όσες αποτελούν μέρος της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ και η λύση των μεταξύ αυτών διαφορών που προκύπτουν.
 5. Η αποδοχή νέων μελών της σοβιετικής Δημοκρατίας στη Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ και η αναγνώριση της αποσπάσεως τμημάτων από την Ρώσικη Ομοσπονδία.
 6. Η γενική διοικητική διαίρεση του εδάφους της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ και η έγκριση των κατά Περιφέρειες συγκροτούμενων ομάδων.
 7. Ο καθορισμός και η μεταβολή του συστήματος των μέτρων και σταθμών και των νομισμάτων, εντός του εδάφους της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
 8. Οι σχέσεις προς το εξωτερικό, η κήρυξη πολέμου, η συνομολόγηση ειρήνης.
 9. Η σύναψη δανείων, τελωνιακών και εμπορικών συμβάσεων και οικονομικών συμφωνιών. Ο καθορισμός των βάσεων και του γενικού προγράμματος ολόκληρης της εθνικής οικονομίας και των διαφόρων κλάδων αυτής εντός του εδάφους της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ.
 10. Η έγκριση του προϋπολογισμού της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
 11. Η επιβολή φόρων και βαρών εθνικού συμφέροντος.
 12. Ο καθορισμός των βάσεων της οργανώσεως των ενόπλων δυνάμεων της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ.
 13. Η συνταγματική νομοθεσία, το Δικονομικό Δίκαιο, ο οργανισμός των πολιτικών και των ποινικών δικαστηρίων κλπ.
 14. Ο διορισμός και η παύση του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού στο σύνολο του και των μελών αυτού ιδιαιτέρως, και η έγκριση της εκλογής του Προέδρου του Συμβουλίου των Επιτρόπων.
 15. Η έκδοση νέων Διαταγμάτων περί κτήσεως ή απώλειας των πολιτικών δικαιωμάτων των Ρώσων και των δικαιωμάτων των αλλοδαπών επι του εδάφους της Δημοκρατίας.
 16. Η αμνηστία, καθολική ή μερική.

Άρθρο 50ο – Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων που αναφέρθηκαν, το Πανρωσσικό Συνέδριο και η Κ.Ε.Ε γίνεται να επιληφθούν και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, που θεωρεί ότι είναι αρμόδια.
Άρθρο 51ο – Το Πανρωσσικό Συνέδριο είναι ειδικώς και αποκλειστικώς αρμόδιο προκειμένου: α) περί ψήφισης, μεταβολής και τροποποίησης των θεμελιωδών νόμων του Συντάγματος των Σοβιέτ και β) προκειμένου περί επικύρωσης συνθηκών ειρήνης.
Άρθρο 52ο – Για τα υπό στοιχεία ΙΙΙ και VΙΙΙ του άρθρου 49 θέματα η Κ.Ε.Ε. είναι αρμόδια μόνο εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Πανρωσικού Συνεδρίου.Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΆρθρο 53ο- Τα Συνέδρια των Σοβιέτ σχηματίζονται ως εξής:
Α) Περιφερειακά Συνέδρια. Αυτά περιλαμβάνουν τους αντιπροσώπους των Σοβιέτ των πόλεων και των Επαρχιακών Συνεδρίων κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επί 25.000 κατοίκων, των δε αντιπροσώπων των πόλεων κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επί 5.000 εκλογέων, το πολύ και όχι άνω των 500 βουλευτών για όλη την Περιφέρεια. Γίνεται επίσης τα Συνέδρια αυτά να σχηματίζονται από αντιπροσώπους των Κυβερνειακών Συνεδρίων, εκλεγομένων κατά την ίδια κλίμακα, εάν τα Συνέδρια αυτά θελήσουν να συνέλθουν αμέσως πριν του Περιφερειακού.
Β) Κυβερνειακά Συνέδρια. Αυτά περιλαμβάνουν αντιπροσώπους των Σοβιέτ των πόλεων και των Συνεδρίων των Βολόστ κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επί 10.000 κατοίκων και των αντιπροσώπων των πόλεων κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επί 2.000 εκλογέων, όχι περισσοτέρων των 300 βουλευτών για ολόκληρο το Κυβερνείο. Εάν το Συνέδριο των Σοβιέτ της Επαρχίας συνεκλήθη αμέσως πριν του Κυβερνειακού, οι εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις και όχι υπό του Συνεδρίου του Βολόστ, αλλά του Επαρχιακού Συνεδρίου.
Γ) Επαρχιακά Συνέδρια. Αυτά περιλαμβάνουν αντιπροσώπους των χωριών κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επί 1.000 κατοίκων, και κατά ανώτατο όριο 300 βουλευτές για την Επαρχία.
Δ) Συνέδρια των Βολόστ. Αυτά περιλαμβάνουν αντιπροσώπους όλων των αγροτών ενός Βολόστ κατ’ αναλογία ενός βουλευτή επι 10 μελών του Σοβιέτ.
Στα επαρχιακά συνέδρια αντιπροσωπεύονται τα Σοβιέτ πόλεων εάν ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους. Τα αγροτικά Σοβιέτ των περιοχών τα οποία έχουν λιγότερους των 1000 κατοίκων, συγκεντρώνονται για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους για το Επαρχιακό Συνέδριο.
Τα αγροτικά Σοβιέτ, αυτά που έχουν λιγότερα των 10 μελών, στέλνουν έναν αντιπρόσωπο στο Συνέδριο των Βολόστ.
Άρθρο 54ο – Τα συνέδρια των Σοβιέτ συγκαλούνται υπό το εκτελεστικό όργανο της εξουσίας των Σοβιέτ (Εκτελεστικές Επιτροπές), με δικιά τους πρωτοβουλία ή με αίτηση των τοπικών Σοβιέτ, εφόσον αυτά συγκεντρώνουν το 1/3 του πληθυσμού της περιοχής. Πάντως τα Συνέδρια πρέπει να καλούνται 2 φορές το έτος τα Περιφερειακά, κάθε τρίμηνο τα Κυβερνειακά και τα Επαρχιακά, και κάθε μήνα τα Βολόστ.
Άρθρο 55ο – Το συνέδριο των Σοβιέτ (της Περιφέρειας, του Κυβερνείου, της Επαρχίας και του Βολόστ) εκλέγει το Εκτελεστικό του Όργανο, ο αριθμός των μελών του οποίου δεν υπερβαίνει: α) προκειμένου για Περιφέρειες και Κυβερνεία του 25, β) προκειμένου για Επαρχίες του 20 και γ) προκειμένου για τα Βολόστ του 10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνη απέναντι του Συνεδρίου.
Άρθρο 56ο – Εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του το Συνέδριο ( Περιφερειακό, Κυβερνειακό κλπ) των Σοβιέτ είναι η υπέρτατη Αρχή επί του αντίστοιχου εδάφους. Κατά τα μεταξύ των δυο συνεδρίων χρονικά διαστήματα η εξουσία αυτή ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΆρθρο 57ο – Τα Σοβιέτ των Επιτρόπων συγκροτούνται ως εξής:
 1. Στις πόλεις, κατ΄ αναλογία ενός επιτρόπου επί 2000 κατοίκων, με ελάχιστο με 50 και το πολύ με 1.000 μέλη.
 2. Στην ύπαιθρο χώρα (χωριά, κώμες, κωμοπόλεις, πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων) κατ΄ αναλογία ενός επιτρόπου επί 100 κατοίκων, με ελάχιστο με 3 και το πολύ με 50 επιτρόπων για τη περιοχή
Η εντολή των επιτρόπων διαρκεί 3 μήνες.
Στις περιοχές της υπαίθρου χώρας, όπου αυτό γίνεται να πραγματοποιηθεί, οι διοικητικές υποθέσεις λύνονται απευθείας από τη γενική συνέλευση των εκλογέων του χωριού.
Άρθρο 58 – Για τη τρέχουσα υπηρεσία το Σοβιέτ εκλέγει Εκτελεστική Επιτροπή περιλαμβάνουσα 5 το πολύ μέλη στα χωριά, στις δε πόλεις έναν πληρεξούσιο για κάθε 50 μέλη με ελάχιστο όριο 3 και μέγιστο 25, πλήν της Πετρούπολης και της Μόσχας όπου το μέγιστο είναι 40. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνη απέναντι του Σοβιέτ το οποίο της εξέλεξε.
Άρθρο 59ο – Το Σοβιέτ των Επιτρόπων συγκαλείται είτε με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε με αίτηση του ½ των μελών του Σοβιέτ. Συνέρχεται κάθε βδομάδα στις πόλεις και 2 φορές την εβδομάδα στην ύπαιθρο.
Άρθρο 60ο – Το Σοβιέτ, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του και η γενική συνέλευση των εκλογέων στην περίπτωση του άρθρου 57-παρ. 4, αποτελούν την υπέρτατη Αρχή της τοπικής τους περιοχής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΆρθρο 61ο – Τα κατά Περιφέρειες, Κυβερνεία, Επαρχίες, Βολόστ όργανα της σοβιετικής εξουσίας μέχρι και τα Σοβιέτ των Επιτρόπων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εφαρμόζουν κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τα αντίστοιχα ανώτερα όργανα της Κυβερνήσεως των Σοβιέτ.
 2. Λαμβάνουν κάθε μέτρο δυνατό για την εκπολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους.
 3. Λύνουν κάθε ζήτημα τοπικού καθαρά χαρακτήρα.
 4. Συντονίζουν όλη την ενέργεια των Σοβιέτ εντός των εδαφικών τους ορίων.
Άρθρο 62ο – Τα συνέδρια των Σοβιέτ και Εκτελεστικές αυτών Επιτροπές έχουν δικαίωμα ελέγχου των ενεργειών των κατά τόπους Σοβιέτ (δηλαδή το Περιφερειακό Συνέδριο ελέγχει τα Σοβιέτ της Περιφέρειας, το Κυβερνειακό Συνέδριο ελέγχει τα Σοβιέτ του Κυβερνείου, εξαιρουμένων των Σοβιέτ των πόλεων των μη περιλαμβανόμενων στη συγκρότηση των Επαρχιακών Συνεδρίων κλπ). Τα Συνέδρια των Περιφερειών και των Κυβερνείων και οι Εκτελεστικές αυτών Επιτροπές έχουν επίσης το δικαίωμα να καταργούν τις αποφάσεις των Σοβιέτ που βρίσκονται στη δικιά τους δικαιοδοσία, αναγγέλλουν δε αυτό συγχρόνως και στη Κεντρική Αρχή, όταν πρόκειται για σοβαρές περιπτώσεις.
Άρθρο 63ο – Για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων -στα όργανα της Σοβιετικής Εξουσίας- καθηκόντων ιδρύονται για τα Σοβιέτ (των πόλεων και των χωριών) και τις Εκτελεστικές Επιτροπές (των Περιφερειών, των Κυβερνείων, των Επαρχιών και των Βολόστ) υπηρεσίες αντίστοιχες, υπό τη διεύθυνση ενός προϊστάμενου υπηρεσίας.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟΆρθρο 64ο – Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα Σοβιέτ ανήκει στους πολίτες της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ. και για τα δυο φύλλα και αδιακρίτως θρησκεία, εθνικότητας, κατοικίας κλπ, υπό τον όρο να έχουν συμπληρώσει την ημέρα των εκλογών το 18ο έτος της ηλικίας του και να ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία α) Όποιος κερδίζει τα προς το ζην από εργασία παραγωγική και χρήσιμη στη κοινωνία, περιλαμβανομένη σε αυτή και την οικιακή εργασία για να διευκολυνθεί στους πρώτους η παραγωγική εργασία: Εργάτες και υπάλληλοι κάθε είδους και κάθε κατηγορίας, εργαζόμενοι στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη γεωργία κλπ, αγρότες και κοζάκοι καλλιεργητές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν την εργασία άλλων για δικό τους όφελος.
Κατηγορία β) Οι στρατιώτες του Στρατού και Ναυτικού των Σοβιέτ.
Κατηγορία γ) Οι πολίτες των ως άνω κατηγοριών που έχασαν την ικανότητα τους να εργάζονται.
Τα κατά τόπους Σοβιέτ γίνεται κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Εξουσίας, να υποβιβάσουν την καθορισμένη σε αυτό το άρθρο νόμιμο ηλικία.
Πλην των Ρώσων πολιτών, έχουν εκλογικό δικαίωμα αυτοί που έχουν καθορισθεί στο άρθρο 20 (Μέρος 2ο, κεφάλαιο 5ο).
Άρθρο 65ο – Δεν είναι εκλογείς όσοι ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Α) Αυτοί που χρησιμοποιούν την εργασία άλλων για δικό τους όφελος.
Β) Αυτοί που διαβιώνουν από εισόδημα που δεν έχει προέλθει από την εργασία τους, από κέρδος κεφαλαίου, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ακίνητα και ιδιοκτησίες κλπ.
Γ) Οι ιδιώτες έμποροι, μεσίτες και εμπορικοί πράκτορες.
Δ) Οι μονάχοι και οι ιερείς των εκκλησιαστικών θρησκευμάτων.
Ε) Οι πράκτορες και υπάλληλοι της πρώην Αστυνομίας, του ειδικού Σώματος της χωροφυλακής και της Οχράνας (Πολιτική Αστυνομία των Τσάρων) και τα μέλη της πρώην βασιλικής δυναστείας της Ρωσίας.
ΣΤ) Οι καταδικασθέντες για αδικήματα ατιμωτικά ή για αδικήματα αισχροκέρδειας, για χρόνο που έχει οριστεί από το νόμο ή με δικαστική απόφαση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΆρθρο 66ο – Οι εκλογές διεξάγονται, κατά τα ισχύοντα έθιμα τις ημέρες που έχουν οριστεί.
Άρθρο 67ο – Οι εκλογές διενεργούνται ενώπιον εκλογικής επιτροπής και αντιπροσώπου του τοπικού Σοβιέτ.
Άρθρο 68ο – Εαν η παρουσία αντιπροσώπου του τοπικού Σοβιέτ είναι υλικώς αδύνατη, αναπληρώνεται από τον πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής και με απουσία αυτού από τον πρόεδρο της εκλογικής συνέλευσης.
Άρθρο 69ο – Για τη διενέργεια και το αποτέλεσμα της εκλογής συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της εκλογικής επιτροπής και τον αντιπρόσωπο των Σοβιέτ.
Άρθρο 70ο – Οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας και της συμμετοχής των επαγγελματικών και εργατικών οργανώσεων στις εκλογές καθορίζονται από τα τοπικά Σοβιέτ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΆρθρο 71ο – Πάντα τα σχετικά προς τις εκλογές έγγραφα υποβάλλονται στο αντίστοιχο Σοβιέτ.
Άρθρο 72ο – Για την εξέλιξη του κύρους των εκλογών το Σοβιέτ διορίζει ειδική επιτροπή.
Άρθρο 73ο - Η επιτροπή υποβάλλει στο Σοβιέτ έκθεση για τα αποτελέσματα της εκλογής.
Άρθρο 74ο – Το Σοβιέτ αποφαίνεται για το κύρος των αμφισβητούμενων εκλογών.
Άρθρο 75ο - Σε περίπτωση ακυρότητας εκλογής, το Σοβιέτ ορίζει νέες εκλογές.
Άρθρο 76ο – Σε περίπτωση καθολικής αταξίας των εκλογών, ότι αφορά την ακύρωση τους διατάσσονται από το αμέσως ανώτερο όργανο της σοβιετικής εξουσίας.
Άρθρο 77ο – Η Κ.Ε.Ε δικάζει σε τελευταίο βαθμό τα της ακύρωσης των εκλογών.
Άρθρο 78ο – Οι εκλογέι, αυτοί που εξέλεξαν αντιπρόσωπο για το Σοβιέτ, έχουν ανα πάσα στιμή το δικαίωμα της ανακλήσεως αυτού και της διενέργειας νέων εκλογών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Άρθρο 79ο – Η δημοσιονομική πολιτική της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο της δικτατορίας των εργατών, επιδιώκει ουσιαστικώς να απαλλοτριώσει των αγαθών της αστικής τάξης και να προπαρασκευάσει τις ευνοϊκές συνθήκες για τη γενική ισότητα των πολιτών της Δημοκρατίας για την παραγωγή και τη διανομή αγαθών. Για αυτό θέλει να προσπαθήσει να θέσει τη διάθεση των οργάνων της Σοβιετικής Εξουσίας όλους τους αναγκαίους πόρους για την ικανοποίηση των ειδικών και γενικών αναγκών της Δημοκρατίας των Σοβιέτ, χωρίς να διστάσει να προσβάλει την αρχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
Άρθρο 80ο – Τα έσοδα και τα έξοδα της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό του Κράτους.
Άρθρο 81ο – Το Πανρωσσικό Συνέδριο των Σοβιέτ ή η Κ.Ε.Ε καθορίζουν ποια έσοδα και φόροι εισέρχονται στον προϋπολογισμό του Κράτους και ποια τίθενται στη διάθεση των τοπικών Σοβιέτ. Καθορίζουν έτσι τα όρια της φορολογίας.
Άρθρο 82ο – Τα Σοβιέτ καθορίζουν μόνα τα έσοδα και τους φόρους όσους είναι για τις τοπικές ανάγκες. Οι γενική σημασίας ανάγκες του Κράτους καλύπτονται από το Δημόσιο Ταμείο.
Άρθρο 83ο – Καμία χορηγία κεφαλαίων από το Δημόσιο Ταμείο δεν γίνεται αν δεν είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στα έσοδα και τα έξοδα του Κράτους ή άνευ ειδικής διαταγής της Κεντρικής Εξουσίας.
Άρθρο 84ο – Όλες οι ανοιγόμενες προς τα Σοβιέτ πιστώσεις του Ταμείου ως και οι χορηγούμενοι για τοπικές ανάγκες
Άρθρο 85ο – Όλες για το ταμείο ανοιγόμενες πιστώσεις προς τα Σοβιέτ, και οι χορηγούμενες για τις τοπικές ανάγκες, πρέπει να δαπανώνται για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα και τα εδάφια του προϋπολογισμού, δεν γίνεται να γίνει χρήση αυτών για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη δίχως της απόφαση της Κ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Λ.
Άρθρο 86ο -Τα τοπικά Σοβιέτ συντάσσουν εξαμηνιαίως και ετησίως προϋπολογισμούς για τις τοπικές ανάγκες. Οι προϋπολογισμοί των Σοβιέτ των χωριών και των Βολόστ και των Σοβιέτ των πόλεων που μετέχουν στα Επαρχιακά Συνέδρια και οι προϋπολογισμοί των σοβιετικών οργάνων των Επαρχιών εγκρίνονται από τα αντίστοιχα Συνέδρια των Κυβερνείων και των Περιφερειών ή από τις Εκτελεστικές Επιτροπές. Οι προϋπολογισμοί των σοβιετικών οργάνων των πόλεων, των Κυβερνείων και των Περιφερειών εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε. και το Σ.Ε.Λ.
Άρθρο 87ο – Για απρόβλεπτες δαπάνες και σε περίπτωση ανεπάρκειας των δαπανών που έχουν προβλεφθεί, τα Σοβιέτ ζητούν σχετικές πιστώσεις από του αρμόδιους Επιτρόπους του Λαού.
Άρθρο 88ο – Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι τοπικοί πόροι για τις τοπικές ανάγκες, γίνεται να χορηγηθούν στα τοπικά Σοβιέτ επιδόματα ή δάνεια από το Δημόσιο Ταμείο για την κάλυψη επειγουσών δαπανών με την έγκριση της Κ.Ε.Ε ή του Σ.Ε.Λ.


ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟΆρθρο 89ο – Το Έμβλημα της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ παριστάνει το δρεπάνι και το σφυρί με χρυσό σε κόκκινο βάθος εντός ακτινών ηλίου, με τις λαβές προς τα κάτω διασταυρωμένες και όλο στη μέση κύκλου στάχεων με τις επιγραφές: α) “Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Σοβιέτ της Ρωσίας”, β) “Προλετάριοι όλης της γης, ενωθείτε”.
Άρθρο 90ο – Η εμπορική, ναυτική και στρατιωτική σημαία της Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ αποτελείται από κόκκινο ύφασμα στην άνω γωνία του οποίου και δίπλα στο κοντάρι βρίσκονται χρυσά γράμματα, ως εξής: Σ.Ο.Δ.Σ.Ρ ή η επιγραφή “Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Σοβιέτ της Ρωσίας”.


Ο πρόεδρος του πέμπτου Πανρωσικού Συνεδρίου των Σοβιέτ και της Κ.Ε.Ε.


J. Sveldlof

Τα μέλη του Γραφείου της Κ.Ε.Ε.


T.T. Theodorovitch, F.A.Rozine, A.P. Rosenhollz, A.E. Mitrofanof, K.G. Maximof

Ο γραμματέας της Κ.Ε.Ε.


V.A. Avansesof

Ψηφίστηκε στις 10 Ιουλίου 1918
Δημοσιεύθηκε στην “Ιζβέστια της Μόσχας” στις 19.7.1918, αρ. Φύλλ. 151.2 σχόλια:

 1. Βάλλε μας αλάτι στην πληγήν ρε άκαρδη, να δούμεν τι θα καταλάβεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. :)

  καταθέτω ντοκουμέντα Χαμάλη για να διευκρινίζουμε τι είναι "η δημοκρατία" και τι είναι "η διχτατορία!!!"

  στην υγειά μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή