Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

22.7.13

Ασύδοτη δανειοδότηση στις επιχειρήσεις

( Κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα, τον τουριστικό και τον ξενοδοχειακό κλάδο. Αφορούν δηλαδή τους λεγόμενους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και είναι σε αυτούς ακριβώς τους "πυλώνες" και για τα δάνεια αυτών των "πυλώνων" που το συνδικαλιστικό κίνημα υπέγραψε "πειραγμένες" συλλογικές συμβάσεις με δραστικές περικοπές, είναι γι αυτούς τους "πυλώνες" που εξευτελίστηκε με φιλελληνικές ρήτρες γλωσσικής ειδίκευσης εργαζομένων, είναι γι αυτούς τους "πυλώνες" που συνεισφέρει πατριωτικά για τη "σωτηρία του τόπου". Για να πιάσουν τόπο οι θυσίες, όπως λέει και ο Σαμαράς. Σήμερα καταθέτει και ο Ηλιάδης στην Ερευνητική Παρεκτροπή )



Λευκωσία: Χωρίς αυστηρά τραπεζικά κριτήρια αυξήθηκε το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου και οι εγκρίσεις για μεγάλα project βασίζονταν στο κλίμα της οικονομικής ευφορίας. 

Η αλόγιστη δανειοδότηση κάτω από τη μύτη των εποπτικών Αρχών, η ανοχή του Τμήματος Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και ο τρόπος που λειτουργούσε η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, στοίχισε στην Κύπρο, στους φορολογούμενους και τους καταθέτες ακριβά. 

Ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά των δανείων είναι ότι, ενώ η χρηματοδότηση και η αποπληρωμή ήταν προβληματική, η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου δεν διενεργούσε προβλέψεις ή ήταν ελάχιστες.

 Ο «Φ» παρουσιάζει τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πελατών μεγάλων επιχειρήσεων που παρουσίαζαν αδυναμίες στην ικανότητα αποπληρωμής κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων τους. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δανεισμός 36 επιχειρήσεων από €309 εκατ. το 2006 έφθασε το €1,8 δισ. τέλος του 2011 και οι προβλέψεις που έγιναν ήταν €354 εκατ. Κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα, τον τουριστικό και τον ξενοδοχειακό κλάδο.

 * Κατασκευαστική εταιρεία είχε υπόλοιπο δανείου €1,47 εκατ. το 2006 και το 2011 έφθασε στα €10,50 εκατ. ενώ οι προβλέψεις ήταν €1,56 εκατ. Στο σημείωμα του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ότι η ικανότητα αποπληρωμής κατά την εξέταση των αιτημάτων δεν τεκμηριώθηκαν και η εξόφληση του δανεισμού βασίσθηκε σε πολύ αισιόδοξες υποθέσεις ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων. Ο δανεισμός του συγκροτήματος αναχρηματοδοτήθηκε επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν. Οι πελάτες έχουν πωλήσει κάποια ακίνητα τον τελευταίο χρόνο χωρίς όμως να καταφέρνουν να εξέλθουν από τη ρευστοτική στενότητα. 

* Η Τράπεζα χρηματοδότησε αφειδώς γνωστή κατασκευαστική εταιρεία. Ο δανεισμός τέλος του 2006 ήταν €24,54 εκατ. και έφθασε στα €198,58 εκατ. το 2011 ενώ δεν έχουν ληφθεί προβλέψεις. Στα σχόλια του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ότι η Τράπεζα παρασυρόμενη από το κλίμα οικονομικής ευφορίας, χορήγησε σημαντικά ποσά για μεγάλες αναπτύξεις, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ύφεσης ή έστω στασιμότητας στην αγορά και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της προόδου των έργων. 

* Περίπτωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η χρηματοδότηση γνωστού group εταιρειών, που έχει σχέση με ακίνητα και ξενοδοχεία. Το υπόλοιπο δανείου ήταν €16,96 εκατ. τέλος του 2006 και έφθασε στα €114 εκατ. το 2011. Στο εσωτερικό σημείωμα αναφέρεται ότι οι χορηγήσεις των εταιρειών είναι προβληματικές για περίοδο πέραν των 10 ετών κυρίως λόγω της ζημιογόνας πορείας των ξενοδοχείων. Τα δάνεια έτυχαν πολλών αναχρηματοδοτήσεων και παρατάσεων παρά τη δημιουργία νέων εκκρεμοτήτων σχεδόν άμεσα. Η ικανότητα αποπληρωμής δεν τεκμηριώθηκε ποτέ ενώ μόνο η συμπεριφορά των λογαριασμών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έπρεπε να ήταν ικανοποιητικό σημάδι για την απουσία εξυπηρέτησης του δανεισμού. Όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες του επιχειρηματία, η αποπληρωμής τους βασίζεται αποκλειστικά σε εκποίηση ακίνητης περιουσίας η οποία καθυστερεί για πολλά χρόνια. 

* Γνωστός όμιλος του τουριστικού κλάδου είχε δανεισμό €31 εκατ. το 2006, τέλος του 2011 ήταν €114,41 εκατ. και οι προβλέψεις της Τράπεζας το 2012 ήταν €38 εκατ. Στο εσωτερικό σημείωμα του ελεγκτή της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται ότι η ικανότητα αποπληρωμής του συγκροτήματος για τον πρόσθετο δανεισμό, τα τελευταία έξι χρόνια βασίστηκε σε ατεκμηρίωτες και πολύ αισιόδοξες υποθέσεις για ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Στην αξιολόγηση των αιτημάτων για παραχώρηση πρόσθετων διευκολύνσεων δεν αποδόθηκε η δέουσα σημασία στην ανεπαρκή ικανότητα αποπληρωμής του συγκροτήματος, στην ψηλή μόχλευση του συγκροτήματος, στις αποσύρσεις των διευθυντών από τις εταιρείες του ομίλου και στο κακό ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφοράς του συγκροτήματος. Παρά τη διαχρονική προβληματική συμπεριφορά στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του συγκροτήματος, η Τράπεζα συνέχιζε να διευρύνει τη δανειακή της σχέση, χρηματοδοτώντας με πρόσθετο δανεισμό για εξόφληση ληξιπρόθεσμων δανείων, εξόφληση τόκων και υπέρβασης τρεχούμενων λογαριασμών. Με συχνές ομαλοποιήσεις αποκρύπτονταν οι προβληματικές χρηματοδοτήσεις του συγκροτήματος. 

* Εταιρεία του κατασκευαστικού τομέα αύξησε τον δανεισμό της από €5 εκατ. το 2006 στα €14,95 εκατ. το 2011 και μέχρι το τέλος του 2012 δεν υπάρχουν προβλέψεις. Τα σχόλια του εσωτερικού ελέγχου αναφέρουν ότι η Τράπεζα παρασύρθηκε από το κλίμα οικονομικής ευφορίας. Η κατακύρωση πολλών έργων από την Κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις εργασίες της εταιρείας αλλά δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη η πιθανότητα καθυστέρησης στην καταβολή των οφειλόμενων από την Κυβέρνηση. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων της εταιρείας διοχετεύθηκε σε αθλητικό σωματείο επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των πελατών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους έχουν γίνει κατ' επανάληψη ομαλοποιήσεις των λογαριασμών. Υπό το φως των σημερινών δεδομένων η εξυπηρέτηση του δανεισμού κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. 

* Εταιρεία του κατασκευαστικού κλάδου αύξησε τον δανεισμό της από €5,6 εκατ. το 2006 στα €130,07 εκατ. το 2011 και οι προβλέψεις είναι €44,58 εκατ. Ο εσωτερικός έλεγχος ανακάλυψε ότι η ικανότητα αποπληρωμής του δανεισμού του έργου της εταιρείας βασίστηκε σε ατεκμηρίωτες και αισιόδοξες υποθέσεις για ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας. Επίσης η Τράπεζα παρόλο που δεν είχε εμπειρία στη χρηματοδότηση Golf, το οποίο θεωρείται εξειδικευμένο έργο, εντούτοις χρηματοδότησε μεγάλο ποσό και πριν ακόμα εξευρεθούν αγοραστές. Πρόσθετα παραχωρήθηκαν €27 εκατ. για την αγορά γης για ανάπτυξη κτιριακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων, εμπορικό κέντρο, χώρους στάθμευσης και ακίνητα. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών η ανάπτυξη δεν ξεκίνησε και επιπρόσθετα οι πελάτες δεν έχουν προσκομίσει ακόμη πλάνο ανάπτυξης του έργου με στρατηγικό επενδυτή. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι κατά τη χορήγηση δανείου δεν τεκμηριώθηκε η ικανότητα αποπληρωμής. 

* Εταιρεία είχε δάνειο €1,8 εκατ. το 2006 και έφθασε τα €38,93 εκατ. το 2001 ενώ μέχρι το 2012 δεν υπήρχαν προβλέψεις. Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρει ότι η Τράπεζα χορήγησε σημαντικά ποσά χωρίς να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής αλλά και χωρίς να γίνει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εξέταση του αιτήματος. Η χορήγηση βασίστηκε σε προβλέψεις των πελατών χωρίς να αμφισβητηθούν ή να διευκρινιστούν σημαντικές πτυχές της χρηματοδότησης. 

Υψηλός πιστωτικός κίνδυνος από δάνειο σε επιχείρηση Εταιρεία με γνωστό όνομα στην αγορά είχε δάνεια €33.500 το 2006 και έφθασε τα €35,74 εκατ. το 2011 και μέχρι τέλους του 2012 δεν υπάρχουν προβλέψεις. Όπως αναφέρεται οι αρχικές χορηγήσεις παραχωρήθηκαν με βάση τις προβλέψεις της εταιρείας για κατάκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς το οποίο θα την καθιστούσε κερδοφόρα. Η τράπεζα παρά την έλλειψη ικανότητας αποπληρωμής και την απουσία εμπράγματων εξασφαλίσεων (λήφθηκαν προσωπικές εγγυήσεις) συνέχισε να χρηματοδοτεί την εταιρεία με την ελπίδα ότι οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις και οι αγορές δικαιωμάτων ελκυστικών προγραμμάτων θα φέρουν κερδοφόρα αποτελέσματα οπόταν και θα δημιουργηθεί ικανότητα αποπληρωμής. Ουσιαστικά η Τράπεζα εγκλωβίστηκε στη χρηματοδότηση και εκτέθηκε σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

 Μεταξύ πολλών άλλων η Τράπεζα  υπερδάνεισε επιχείρηση και το υπόλοιπο από €9,8 εκατ. ανήλθε στα €63,54 εκατ. το 2011. Το συγκρότημα σήμερα δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και η ύπαρξη εξασφάλισης δεν διασφαλίζει τη θέση της Τράπεζας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την απουσία ικανότητας αποπληρωμής αλλά και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των μετόχων για κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, εντούτοις η τράπεζα εξακολούθησε τη χρηματοδότηση της εν λόγω εταιρείας για κάλυψη ρευστοτικών αναγκών και εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της.

 Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Κινδύνων Για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των πελατών πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων. 

Το 2006 μέλη της Επιτροπής ήταν οι Ευδόκιμος Ξενοφώντος (πρόεδρος), Ελευθέριος Ιωάννου, Βασίλης Ρολόγης, Χριστάκης Χριστοφίδης, Άννα Διογένους και Ανδρέας Ηλιάδης. 

Το 2008 πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ήταν ο Γεώργιος Γεωργιάδης και μέλη οι Ανδρέας Αρτέμης, Κώστας Σεβέρης, Ανδρέας Ηλιάδης και Κώστας Χατζήπαπας. Γενικός διευθυντής συγκροτήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Αγορών ήταν ο Νικόλας Καρυδάς. 

To 2011 πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Κώστας Σεβέρης και μέλη οι Γεώργιος Γεωργιάδης, Ανδρέας Αρτέμης, Ανδρέας Ηλιάδης, Κώστας Χατζήπαπας, Νικόλας Τσάκος και Ειρήνη Καραμάνου.

 Καθήκον της Επιτροπής είναι να διαμορφώνει σε ετήσια βάση και να εισηγείται στο δ.σ τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και της διαχείρισης κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ομίλου. Σκοπός λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αξιολόγηση των κινδύνων, ο έλεγχος των εξασφαλίσεων και των ισολογισμών των εταιρειών που δανειοδοτούνται. ·Κάθε περίπτωση και ένα πρόβλημα 

>>Μεγάλος όμιλος έχει υπόλοιπο δανείων €80,68 εκατ. το 2011 από €48,87 εκατ. το 2006 ενώ οι προβλέψεις είναι €8,82 εκατ. Η δανειοδότηση του συγκροτήματος θεωρείται αδικαιολόγητη αφού χορηγήθηκε δανεισμός σε εταιρείες χωρίς να προσκομιστούν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις προς άλλη τράπεζα, χορηγήθηκαν δάνεια για αγορά μετοχών, η αποπληρωμή των οποίων βασίστηκε σε πολύ αισιόδοξες υποθέσεις αύξησης της αξίας των μετοχών. Το συγκρότημα σήμερα είναι υπερδανεισμένο και σε συνδυασμό με τη μείωση του κύκλου εργασιών δεν είναι σε θέση να αποπληρώνει τις τραπεζικές του υποχρεώσεις. 

>>Η Τράπεζα στην προσπάθεια της να αποσπάσει μερίδιο αγοράς χορηγήσεων από τον ανταγωνισμό έδωσε δάνειο €17,64 εκατ. σε εταιρεία τέλος του 2011. Δεν προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών της εταιρείας, η εξυπηρέτηση του δανείου είναι αμφίβολη και πλέον στηρίζεται σε εκποίηση ακινήτων >>Η σχέση επιχειρηματία με πρώην αξιωματούχο της Τράπεζας Κύπρου, αναφέρει ο εσωτερικός έλεγχος, οδήγησαν σε δανεισμό €13,09 εκατ. τέλος του 2011. Η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας δεν είναι επαρκής ενώ υφίσταται κίνδυνος σημαντικής πτώσης της αξίας των υποθηκευμένων ακινήτων λόγω της παρατεταμένης ύφεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ρευστοτικής θέσης της Τράπεζας και την πιθανή απορρόφηση ζημιών από την αναγνώριση επισφαλειών λόγω της ανικανότητας του συγκροτήματος να εξυπηρετήσει τον δανεισμό του 

>>Το 2008 ξεκίνησε συνεργασία με εταιρεία και δόθηκε δάνειο προς εξόφληση άλλης τράπεζας. Τέλος του 2011 το υπόλοιπο δανείου ήταν €7,03 εκατ. και οι προβλέψεις που λήφθηκαν €4,49 εκατ. Παρά τις ομαλοποιήσεις που έγιναν συνεχίζουν να δημιουργούνται εκκρεμότητες οι οποίες φθάνουν σήμερα το €1,5 εκατ. χωρίς να έχουν καταβληθεί δόσεις για 2 χρόνια περίπου.

 >>Εταιρεία έχει δανεισμό €31,18 εκατ. και δεν υπάρχουν προβλέψεις. Ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας αναφέρει ότι η απόσπαση του συγκροτήματος από τον ανταγωνισμό το 2010 ήταν εξ αρχής αδικαιολόγητη, αφού δεν τεκμηριωνόταν η ικανότητα αποπληρωμής ούτε και των τόκων από τις λειτουργικές δραστηριότητες των τουριστικών μονάδων. Σήμερα το συγκρότημα εξακολουθεί να μην μπορεί να πληρώσει ούτε και τους τόκους και επιδρά αρνητικά στη ρευστότητα της τράπεζας και στην κερδοφορία του από ενδεχόμενη πρόβλεψη για επισφάλειες.

 >>Το 2006 εταιρεία είχε υπόλοιπο δανείων €2,83 εκατ. και το 2011 ανέβηκε στα €73,59 εκατ. και οι προβλέψεις είναι €27,85 εκατ. Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την ανικανότητα των πελατών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους έχουν γίνει κατ’ επανάληψη ομαλοποιήσεις των λογαριασμών και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους καθίσταται αμφίβολη. 

>>Γνωστή εταιρεία τέλος του 2011 είχε δανεισμό €51,02 εκατ. και μέχρι το τέλος του 2012 δεν είχαν γίνει καθόλου προβλέψεις. Αναφέρεται ότι οι πελάτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας κατά τα τελευταία 5 χρόνια και για αυτό έχουν γίνει δυο σημαντικές αναδιαρθρώσεις δανείων το 2008 και 2010. Παρά την έλλειψη ικανότητας αποπληρωμής από ίδιες εργασίες η Τράπεζα συνέχιζε να αυξάνει τη δανειακή της σχέση με το συγκρότημα, στηριζόμενη στις υποσχέσεις για εκποίηση ακίνητης περιουσίας από τους πελάτες, κάτι που ακόμη δεν έχει πράξει. 

>>Το 2008 και ενώ τα πρώτα σημάδια της κρίσης άρχισαν να γίνονται εμφανή, ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρει ότι εγκρίθηκε δάνειο €15,1 εκατ. για αγορά γης από εταιρεία. Η οικονομική κρίση επηρέασε όχι μόνο τις πωλήσεις στα ολοκληρωμένα έργα της εταιρείας αλλά και την ανάπτυξη του ακινήτου η οποία ακόμη δεν έχει αρχίσει. Ο δανεισμός της εταιρείας αναδιαρθρώθηκε με καταβολή μόνο των τόκων, αφού δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα κεφάλαια για την εξόφλησή του. 

Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου 

πηγή: Φιλελεύθερος

3 σχόλια:

 1. Και λίγη Χαραυγή με την αυγή...

  Μη χάσετε το σημερινό άρθρο του Αντρέα Παυλικκά - μεγάλης διαχρονικής μορφής του εργατικού κινήματος.

  Διαβάζω στο πλούσιο βιογραφικό του, πως είναι Υπεύθυνος του Γραφειου Ερευνών και Μελετών της ΠΕΟ και μεταξύ άλλων συμμετέχει ανελλιπώς ως λέκτορας στην Παγκύπρια Σχολή των εμμίσθων στην οποία μαζί με τις διαλέξεις γίνεται και σ´ένα βαθμό εξέταση των γνώσεων των στελεχών (είτε γραπτώς, είτε προφορικώς).

  Ο εξεταστής των γνώσεων των εμμίσθων Ανδρέας Παυλικκάς κατά πως φαίνεται δεν ξεστραβώθηκε να διαβάσει καμιά μελέτη πέραν από τις συνήθεις αριστερές παπαρολογίες και μας πληροφορεί στο άρθρο του ( ούτε καν για επιστολή δηλαδή δεν πρόκειται, να πεις, εν τζαι εξεταστής ο άνθρωπος, σιγά να μεν σιησετε κανένα κλατσον τζειμέσα που το βάθος των αναλύσεων ) πως ο Βιντάουτας Λάντσμπέργκις υπήρξε ο ιστορικός ηγέτης που απελευθέρωσε την Λιθουανία από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και οδήγησε την Λιθουανία στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!!!

  Πιο πάνω είναι και το άρθρο του Τάκη, με τον τίτλο Οι κλέφτες έχουν όνομα.

  Και οι επαγγελματίες πολιτικάντηδες έχουν κύριε Τάκη. Εν τον γνωρίζεις τον Παυλικκά;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέτε του κάποιος του Παυλικκά να πιάει σιερκιές με τον Τζιαμπάζη ( τον αντι-κομμουνιστη, αντι-ακελικό, εννε;; ) να πάσιν κανένα γυρό στη θάλασσα να βουττήσουν κατά τες 4.50 το πρωί, γιατί πρεπει να υποφέρουν πολλά που τα αρθριτικά του εγκεφάλου της αριστερής παπαρολογίας να κάμουν απο-αφαλάτωση τζαι αγιώσαν οι φουντάνες που τα άλατα τζαι τες ξιμαρισιές του πολιτικαντισμού!!!

   Άκου θεωρητικός εξεταστής των εμμίσθων!!! Τζαι σε τί απαντουν δηλαδη οι έμμισθοι; Ξέρω: ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΚΕΛ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΔΟΝ, ΕΚΛΟΓΕΣ. Τέλος με τη θεωρία!

   Διαγραφή
 2. Ου μάναμου έσιει τζαι άρθρο του Ανδρέα Θεοφάνους....μα τί εκπληξη...

  γιατί όχι δηλαδη. Εδώ η μιση Χαραυγή αφορά τον καημό για την Τράπεζα Κυπρου....αν προωθήσουμε και ένα πολιτικό οικονομολόγο της κεφαλαιοκρατίας πειράζει;

  ναι μάλλον πειράζει!

  Γιατί το να υποτιμάς την νοημοσύνη κάποιων μπορει να μεν εν εγκλημα.

  Το να λειτουργείς όμως ως φορέας μαζικής αποβλάκωσης, και μάλιστα στο όνομα της προοδευτικής διαφοράς απο τους υπολοίπους, εκτός από επικίνδυνο τζαι τυχοδιωκτικό είναι και πολιτικά ανήθικο! Εν πειράζει όμως, φτάνει που ειναι οικονομικά επικερδές!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή