Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

22.12.12

Για την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ


Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, 13 - 14 Δεκέμβρη, επιβεβαιώνουν ότι η επίθεση κεφαλαίου - ΕΕ - αστικών κυβερνήσεων ενάντια στην εργατική τάξη και στα άλλα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, αλλά θα πάρει ακόμη πιο οξυμένο χαρακτήρα.
Τα φιλόδοξα σχέδια για βαθύτερη ενοποίηση της Ευρωζώνης παρέμειναν ανοιχτά στο τραπέζι, αντικείμενο οξύτατων διαφωνιών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των αστικών τάξεων, όχι μόνο των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, αλλά και αυτών που δε συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα, δίνοντας τη θέση τους σε πιο πρακτικούς, αλλά και ταυτόχρονα αβέβαιους συμβιβασμούς σχετικά με την εποπτεία των τραπεζών της ΕΕ. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

Α) Τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) των τραπεζών της Ευρωζώνης, που θα μπει σε εφαρμογή την 1η Μάρτη 2014 ή σε ένα χρόνο από τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας εάν γίνει νωρίτερα. Στο μηχανισμό αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και κράτη - μέλη εκτός ΟΝΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί από ειδικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναλαμβάνει αποκλειστικά αυτή τη λειτουργία, με τη συμμετοχή και των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης και εκείνων εκτός Ευρωζώνης που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Ο συμβιβασμός γύρω από τον ΕΕΜ βρίσκεται πίσω από τις προσδοκίες της γαλλικής αστικής τάξης, καθώς η Γερμανία περιόρισε κατά πολύ τον αριθμό των τραπεζών που θα μπουν υπό την εποπτεία του, ενώ η Μ. Βρετανία κατόρθωσε να κρατήσει ανέπαφες τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που εδρεύει στο Σίτι του Λονδίνου.

Β) Τη σύσταση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Εξυγίανσης των Τραπεζών, δηλαδή ελεγχόμενης χρεοκοπίας τραπεζών (που περιλαμβάνει και συγχωνεύσεις, εξαγορές τραπεζών) μέχρι τον Ιούνη του 2013. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που θα επιταχύνει και θα διευκολύνει στην ουσία τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου. Ο Μηχανισμός θα χρηματοδοτηθεί και πάλι με χρήματα των εργαζομένων των κρατών - μελών, είτε πρόκειται για δημόσιο χρήμα, είτε για εισφορές των τραπεζών που θα μετακυλήσουν και πάλι στους εργαζόμενους.

Γ) Τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ), μόλις ολοκληρωθεί η θέση σε λειτουργία του ΕΕΜ. Ωστόσο, η σύσταση και η λειτουργία του ΕΕΜ αποτελεί σημείο σκληρών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων ανάμεσα στις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες εντός και εκτός Ευρωζώνης, που όχι μόνο δε θα καταλαγιάσουν με την έναρξη λειτουργίας του, αλλά αντίθετα θα οξυνθούν. Πολύ σύντομα και αυτοί οι συμβιβασμοί θα αποδειχτούν ανεπαρκείς, από τη δυναμική που δημιουργούν οι ανυπέρβλητες αντιφάσεις της καπιταλιστικής διαχείρισης, η ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη, οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές, για τα συμφέροντα των μονοπωλίων που εκπροσωπούν. 

Δ) Διαρκή Μνημόνια για όλα τα κράτη - μέλη και ενίσχυση όλων των μηχανισμών της Ενισχυμένης Οικονομικής Διακυβέρνησης (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Πακέτο Μακροοικονομικής παρακολούθησης και κυρώσεων των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Σύμφωνο για το ευρώ +, Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωζώνης), με στόχο την ανάκαμψη της κερδοφορίας των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Η λειτουργία των μηχανισμών αυτών προϋποθέτει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών - μελών, στην οποία συμφωνούν οι αστικές τάξεις και το πολιτικό τους προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίσουν τη θωράκιση της εξουσίας τους. Στα πλαίσια αυτά, οι εθνικοί προϋπολογισμοί μπαίνουν κάτω από τον έλεγχο της ΕΕ, πριν τη σύνταξη και την κατάθεσή τους, ενώ προωθούνται με ενιαίο σχεδιασμό και στρατηγική, μέσα από τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Σταθερότητας, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, ανάλογα όμως με τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αστικές τάξεις κάθε κράτους - μέλους. Για την εφαρμογή των καπιταλιστικών αυτών αναδιαρθρώσεων με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τα κράτη - μέλη υπογράφουν μνημόνια με την Επιτροπή, η εφαρμογή των οποίων ελέγχεται και επιβάλλεται από τα ευρωενωσιακά όργανα.Αναβάθμιση της πολεμικής μηχανής της ΕΕ

Οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς όλου του κόσμου προοιωνίζονται οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ, που σηματοδοτούν ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητάς της. Στην προοπτική μιας πιο ολοκληρωμένης εκτίμησης και προγραμματισμού της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της ΕΕ, το Δεκέμβρη του 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαράζει τις πρακτικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματικότερη ιμπεριαλιστική παρέμβασή της σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η ΕΕ οργανώνει την άμεση στρατιωτική επέμβασή της σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με πρόσχημα την «αποτροπή διενέξεων», «τη διαχείριση κρίσεων», αυξάνοντας τις στρατιωτικές δυνατότητές της και τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης. Το σχετικά νέο στοιχείο είναι η επιδίωξη του Συμβουλίου για την αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων επέμβασης της ΕΕ, για συνδυασμένη και ολοκληρωμένη πολιτικο - στρατιωτική δράση στα κράτη - μέλη της και σε τρίτες χώρες.
Παράλληλα, δυναμώνει τη στρατηγική της συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ενισχύει τη συνεργασία των στρατιωτικών δυνάμεων των κρατών - μελών στην κατεύθυνση ανάληψης στρατιωτικής δράσης τόσο από την ΕΕ συνολικά, όσο και από συνεργαζόμενα κράτη - μέλη. Προωθεί την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας της ΕΕ με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας, ενισχύοντας τα μονοπώλια του κλάδου.
Στο στόχαστρο της στρατηγικής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ βρίσκονται τα Δυτικά Βαλκάνια, το Κέρας της Αφρικής, η Μέση Ανατολή, η περιοχή του Σαχέλ, το Αφγανιστάν και ο Νότιος Καύκασος.
Για να μη μένει καμία αμφιβολία για τους εγκληματικούς σκοπούς των πολιτικών - στρατιωτικών επεμβάσεων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για πολλοστή φορά, διατυπώνει στις αποφάσεις του την ανοιχτή ιμπεριαλιστική επέμβασης της ΕΕ ενάντια στο συριακό λαό. Επαναλαμβάνει την ανοιχτή στήριξη της ΕΕ στην επονομαζόμενη «Ομάδα Φίλων του Συριακού λαού» και την προσήλωσή της στην ανατροπή του Ασαντ, αφού προηγούμενα, στις 10 Δεκέμβρη 2012 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ υποδέχτηκε τον Al Khatib επικεφαλής του συνασπισμού των συμμάχων του ιμπεριαλισμού.
Το αιματοκύλισμα του συριακού λαού, αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, με την εμπλοκή της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους γενικευμένου πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.
Το ΚΚΕ εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύης του στους λαούς, δυναμώνει την αντιμονοπωλιακή πάλη του, για την αποδέσμευση από την ΕΕ και την ανατροπή της κυριαρχίας των μονοπωλίων. Ωστε «ο λαός να δώσει την ελευθερία και τη διέξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα που, όσο κυριαρχεί, φέρνει τον πόλεμο και την "ειρήνη" με το πιστόλι στον κρόταφο».

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ


Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου