Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

4.11.12

Ένας στους πέντε θα τρώμε από συσσίτια. Ευχαριστούμε Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία Ταμείου για να βοηθήσει τους απόρους στην ΕΕ. Το Ταμείο θα υποστηρίξει τα συστήματα των κρατών μελών μέσω των οποίων διανέμονται τρόφιμα στους απόρους και ρούχα και άλλα βασικά αγαθά στους αστέγους και τα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει προβλέψει προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της πρότασής της του Ιουνίου 2011 για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο . Τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για την πληρωμή του 15%των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων τους, και το υπόλοιπο 85% θα προέρχεται από το Ταμείο.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτουν την περίοδο 2014 έως 2020, και υποστηρίζουν συστήματα διανομής, μέσω οργανώσεων-εταίρων, τροφίμων στους απόρους και ρούχων και άλλων βασικών αγαθών (όπως παπουτσιών, σαπουνιού και σαμπουάν) στους αστέγους και στα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις.

Με το προτεινόμενο Ταμείο οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν σημαντική ευελιξία κατά τον προγραμματισμό και την παροχή βοήθειας σύμφωνα με τα εθνικά τους συστήματα. Τα λεπτομερή κριτήρια για τη χορήγηση της βοήθειας θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη, ή τις οργανώσεις-εταίρους, διότι αυτά είναι σε θέση να προσαρμόσουν καλύτερα τη βοήθεια στις τοπικές ανάγκες.

Οι οργανώσεις-εταίροι, που είναι συχνά μη κυβερνητικές, θα είναι αρμόδιες για την κατανομή των τροφίμων ή των αγαθών στους απόρους. Για την επίτευξη των στόχων Ταμείου όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, οι οργανώσεις-εταίροι δεν θα πρέπει μόνο να παρέχουν υλική βοήθεια στους απόρους αλλά να αναλαμβάνουν επίσης βασικές δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη. Το Ταμείο θα μπορεί επίσης να υποστηρίζει αυτά τα συνοδευτικά μέτρα.

Οι εθνικές αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Ταμείο είτε για να αγοράζουν τα τρόφιμα ή τα άλλα αγαθά και να τα καθιστούν διαθέσιμα στις οργανώσεις-εταίρους είτε να παρέχουν χρηματοδότηση στις οργανώσεις-εταίρους για την αγορά των τροφίμων ή των προϊόντων. Η πρόταση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποθεμάτων παρέμβασης, εφόσον υπάρχουν.

Ιστορικό

Δυνάμει της «στρατηγικής 2020», η ΕΕ πρέπει να μειώσει κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Από τα 116 εκατομμύρια στην ΕΕ που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 40 εκατομμύρια υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υλικής στέρησης είναι η αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα τροφίμων. Το μερίδιο του πληθυσμού της Ένωσης που αδυνατεί οικονομικά να εξασφαλίσει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή το χορτοφαγικό ισοδύναμο) μέρα παρά μέρα – κάτι που ορίζεται ως βασική ανάγκη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας – ήταν 8,7% το 2010, δηλαδή περισσότεροι από 43 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα πρώτα αριθμητικά στοιχεία για το 2011 δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης.

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή μορφή υλικής στέρησης είναι η έλλειψη κατοικίας. Η έκταση του φαινομένου των αστέγων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2009/2010 ζούσαν 4,1 εκατομμύρια άστεγοι στην Ευρώπη. Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των αστέγων οφείλεται στον κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των αστέγων που είναι οικογένειες με παιδιά, νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών

Στην ΕΕ 25,4 εκατομμύρια παιδιά διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Συνολικά, τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τον υπόλοιπο πληθυσμό (27% έναντι 23% του συνολικού πληθυσμού). Το γεγονός αυτό τα εκθέτει σε υλική στέρηση που υπερβαίνει κατά πολύ την κακή σίτιση. Για παράδειγμα, 5,7 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν τα μέσα για να αγοράσουν καινούργια ρούχα και 4,7 εκατομμύρια δεν έχουν δύο ζευγάρια παπούτσια στο σωστό μέγεθος (που να περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι παπούτσια παντός καιρού). Τα παιδιά που υποφέρουν από αυτές τις μορφές υλικής στέρησης έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους συνομηλίκους τους που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση να έχουν κακές επιδόσεις στο σχολείο, να έχουν κακή υγεία και να μην αναπτύξουν όλες τους τις δυνατότητες ως ενήλικοι.

Το βασικό μέσο της Ένωσης για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι και θα παραμείνει τοΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το διαρθρωτικό αυτό μέσο επενδύει άμεσα στα προσόντα των ανθρώπων και αποσκοπεί να τα αξιοποιήσει στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ορισμένοι από τους πιο ευάλωτους πολίτες που υποφέρουν από ακραίες μορφές φτώχειας έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την αγορά εργασίας για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) αποτελεί, από το 1987, σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους τρόφιμα. Σήμερα διανέμει περίπου 500 000 τόνους τροφίμων ετησίως για τους απόρους. Δημιουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων. Λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης και του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας των αποθεμάτων παρέμβασης την περίοδο 2011-2020, ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, το ΠΔΤΑ θα διακοπεί στο τέλος του 2013. Το προτεινόμενο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει το ΠΔΤΑ.

econews.gr

7 σχόλια:

 1. Εννοείται πως ήταν απόλυτος μονόδρομος το μνημόνιο αν σκεφτούμε πως είμαστε 800 χιλιαδες κατοικοι και τα κερδη απο το ΦΑ θα είναι 800 δις.

  Εν φως φανάρι πως ηταν μονοδρομος. Των μονοπωλίων.

  Ευχαριστουμε που μας επιλεξατε για να γίνουμε το κέντρο της ενεργιακής πολιτικής της Ε.Ε.

  Αν είναι δυνατόν, να προστεθεί και κανένα κουπέπι στα συσσίτια.

  Θενκς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θυμάμαι κάποιους "διανοούμενους" να χλευάζουν τη Σοβιετική Ένωση και τον κομμουνισμό για τα συσσίτια, τη φτώχια και την έλλειψη ελευθερίας.

  Για το μυαλό τους, το πρόβλημα ήταν πρόβλημα δόγματος και ιδεολογίας. Η "ελεύθερη αγορά" ήταν σαφώς ανώτερη όπως η εμπειρία έδειξε.

  Τώρα που τα ίδια φαινόμενα συμβαίνουν στην καρδιά της "ελεύθερης αγοράς" τί έχουν να πουν για τα δόγματα;

  Τώρα εμπειρικά αποκαλύπτεται ότι εκείνο που συντηρούσε την "ελεύθερη αγορά" δεν ήταν το δόγμα της αλλά μια τεράστια ψυχολογική φούσκα που χτίστηκε πάνω στο αίμα των Λαών.

  Που είναι όλοι αυτοί οι διανοούμενοι να χλευάσουν τα διάφορα δόγματα; Θα καταλάβουν ποτέ ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το δόγμα αλλά η διαχείρηση πόρων και ότι η "ελεύθερη αγορά" δεν μπορεί να διαχειριστεί τους πόρους;

  Η Ευρωπαική κρίση θα περάσει... Αφού πρώτα φτωχοποιήσει την κοινωνική βάση των ευρωπαίων πολιτών και ταυτόχρονα σπείρει τον όλεθρο με νέους πολέμους στην Μέση Ανατολή. Θα περάσει αφού οι ζώντες γενιές μας υποφέρουν μια κόλαση (όπως υπέφεραν άλλες γενιές πριν από εμάς).

  Η ερώτηση μου είναι, τι θα γίνει στην επόμενη μεγάλη κρίση αυτού του συστήματος;

  Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταρρεύσει ο καπιταλισμός. Δεν μπορεί να τον αντέξει ούτε ο πλανήτης, ούτε ο άνθρωπος.

  Και όλοι αυτοί οι "διανοούμενοι", οι "τεχνοκράτες" και οι πολιτικοί θα γλύφουν εκεί που σήμερα φτύνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μου έκανε εντύπωση αυτό το 1/5, να δεις που το έβλεπα αυτό 1/5 ναι βρε παιδί μου στο αρθρο του Γιώργου Δελαστικ, έλεγε:


  "..........Ο συνολικός πληθυσμός της ελεύθερης Κύπρου ανέρχεται στις 840.407. Μιλάμε για τον πληθυσμό εκτός των κατεχόμενων εδαφών. Από τον πληθυσμό των ελεύθερων εδαφών, κυπριακή υπηκοότητα έχουν μόνο 667.398 άτομα. Υπάρχει ο εντυπωσιακός αριθμός των 170.383 ατόμων που κατοικούν στην ελεύθερη Κύπρο και έχουν ξένη υπηκοότητα,.....Οι 170.000 όμως αποτελούν το 20% των 840.000 – με άλλα λόγια ο ένας στους πέντε (!) κατοίκους της Κύπρου δεν είναι Κύπριος!...."

  Λες να έχει σχέση 1/5 που θα τρώνε σε συσσίτια με το 1/5 του Δελαστίκ; Κάποια σχέση θα έχει φαντάζομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι εννοουσα το συνολο του πληθυσμου στις χώρες της Ε.Ε με το ποσοστό της φτωχειας μεχρι στιγμής.

   Δεν εννοούσα πως στην Κύπρο θα τρωνε συσσιτια οι αλλοδαποι κι εμεις θα την κανουμε αμπέλι.

   Διαγραφή
 4. Mα και εγώ για τους Κύπριους της Κύπρου (τους ιθαγενείς) μιλάω, δεν μιλάω για τους μετανάστο - Κύπριους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όπως απήντησεν ο κος Ευρωβουλευτής Ιωάννης Κασουλίδης -τότες που'ταν υποψήφιος για την προεδρία εν έσιει άστεγους οι Ευρώποι -εν αλκοολικούς που έσιει. Οπότε εσείς οι Κομμουνισταί αφήστε την φύση να κάμει την δουλειάν της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι θυμούμαι την δήλωση του κυριου Κασουλίδη. Είπεν μαλιστα πως εν επιλογη τους να ειναι αστεγοι και μαλιστα προσθεσε πως χαλουν τζαι την ωραια εικονα των ευρωπαικών πολεων.

   Διοτι οι πολιτισμένες πολεις υπαρχουν για τους έχοντες, να κυκλοφορούν και να νοιωθουν περηφανοι για το ντεκορ μεσα στο οποιο περιφέρουν την φασιστικη τους ωραιοπαθεια.

   Διαγραφή